2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

INGA    RAKAUSKIENĖ

Apygarda: Kauno - Kėdainių (Nr.65)
Iškėlė: „Drąsos kelias“ politinė partija

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: „Drąsos kelias“ politinė partija
numeris sąraše: 16


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Gimė 1974 m. birželio 27 d. Vilniuje. Po metų šeima persikėlė gyventi į Kauną. Augo katalikiškoje darbininkų šeimoje. Dar būdama moksleivė nuo 1989 m. aktyviai įsitraukė į atsikuriančios ateitininkų organizacijos Lietuvoje veiklą. Aktyvi jos narė išliko ir studijų metais.
  1993 m. baigė Kauno 52-ąją vidurinę mokyklą.
  2001 m. – Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto Pastoracinės teologijos magistro studijas. Magistro darbas „Tikybos mokymo atgimusios Lietuvos mokyklose problematika ir perspektyvos“ 2001 m. apdovanotas Lietuvos mokslų akademijos aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų premija.
  1999–2008 m. dirbo Stasio Šalkausko kolegijos personalo ir kanceliarijos vedėja.
  2001–2003 m. – Vilkijos vidurinės mokyklos tikybos mokytoja.
  2004–2008 m. – Stasio Šalkausko kolegijos dėstytoja – lektore. Nuolat gilinosi į dorinio ugdymo puoselėjimą mokyklose, moralinių vertybių skiepijimą jaunajai kartai tiek dirbdama dėstytoja, tiek vadovaudama studentų kursiniams ar baigiamiesiems darbams. 2004 m. skaitė pranešimą „Studentų nuostatos į tikybos mokytojo profesiją“ respublikinėje praktinėje konferencijoje „Dorinis ugdymas bendrojo lavinimo vidurinėse mokyklose: problematika ir perspektyvos“. Pagal šį pranešimą parengtas straipsnis, išleistas kolegijos. Kaip kolegijos darbuotoja dalyvavo ne vienoje kolegijos studijų programų rengimo darbo grupėje, savianalizės darbo grupėje, kolegijos organizuotų parodų ir konferencijų organizavimo komitetuose. Parengė įvairių dėstytų disciplinų studijų paketus. Priklausė kolegijos Etikos komisijai.
  2004–2010 m. aktyviai dalyvavo parapijos veikloje: buvo Kauno arkivyskupijos suaugusiųjų katechezės mokyklos katechetė ir sekretorė, pagal Katechumenato programą rengė suaugusius žmones Įkrikščioninimo sakramentams, dirbo sekretore Sužadėtinių rengimo santuokai kursuose.
  Nuo 2009 m. yra Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro koordinatorė, atsakinga už Kauno miesto tikybos mokytojus.
  Nuolat domisi visuomeniniu ir politiniu Lietuvos gyvenimu, dorovinėmis vertybėmis. Yra aktyvi Katalikų Bažnyčios narė. Nuo vaikystės jai artimas lietuviškas folkloras.
  Domisi įvairiais rankdarbiais: vėriniais, dekupažu, vilnos dirbiniais. Patinka skaityti dvasinę literatūrą. Senelių įskiepytos kaimiškos šaknys skatina domėtis žemės ūkiu, ypač uogininkyste.
  Ištekėjusi, augina dvi ikimokyklinio amžiaus dukteris – Elzę ir Adelę.