2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

INGA    STEPUKONIENĖ

Apygarda: Prienų - Birštono (Nr.67)
Iškėlė: „Drąsos kelias“ politinė partija

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: „Drąsos kelias“ politinė partija
numeris sąraše: 14


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1971-09-01
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Garliava
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Garliava, Kauno rajonas
  11. Tautybė lietuvė

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis VDU Lietuvių k. ir literatūra 1993

  Jei turite, nurodykite mokslo laipsnį Humanitarinių mokslų daktarė , vardą Docentė

  13. Kokias užsienio kalbas mokate latvių, rusų, anglų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Esu " Drąsos kelias" politinės partijos narė, anksčiau buvo TS-LKD partijos narė

  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos VDU,docentė 17. Visuomeninė veikla skaitytos paskaitos visuomenei, rengti susitikimai su iškiliais tautiečiais, jaunimo išvykos
  18. Pomėgiai literatūra, poilsis gamtoje, kelionės po Lietuvą
  19. Šeiminė padėtis ištekėjusi
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Artūras Stepukonis
  20. Vaikų vardai (pavardės) Eglė, Radvilė, Vytautas

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  domiuosi kultūros istorija, renku medžiagą apie iškilius krašto žmones