2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

VYTAUTAS    DAUJOTIS

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: „Drąsos kelias“ politinė partija
numeris sąraše: 10


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1952-05-10
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Vilnius
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Taip
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  Tuo atveju, jei bent į vieną 9 punkto klausimą atsakėte “Taip” ir norite papildomai apie tai paaiškinti, paaiškinimą įrašykite čia:
  1982-1983 m. būdamas mokslinėje stažuotėje JAV rinkau mokslinę informaciją pagal TSRS spec. tarnybų užsakymą.

  10. Gimimo vieta Šilutės raj., Rukų km.
  11. Tautybė lietuvis

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis VU chemikas 1974

  Jei turite, nurodykite mokslo laipsnį Daktaras , vardą Profesorius

  13. Kokias užsienio kalbas mokate anglų, rusų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) iki Lietuvos nepriklausomybės atgavimo buvau TSKP narys

  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Vilniaus universitetas,profesorius 17. Visuomeninė veikla piliečių judėjimo "Pro Patria" sukurto visuomeninio sambūrio "Lietuvos Nepriklausomybės Lyga" koordinacinės grupės narys
  18. Pomėgiai grožinė ir filosofinė literatūra, sportas
  19. Šeiminė padėtis našlys
  20. Vaikų vardai (pavardės) Dalia Daujotytė