2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

GINTARAS    ALEKNONIS

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: „Drąsos kelias“ politinė partija
numeris sąraše: 5


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1961-03-13
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Vilnius
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Kačerginė, Kauno raj.
  11. Tautybė lietuvis

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Doktorantūra Menotyros mokslinio tyrimo institutas (Maskva, Rusija) teatrologija 1992
  Aukštasis VU žurnalistika 1984
  Vidurinis Klaipėdos K. Donelaičio vidurinė mokykla 1979

  Jei turite, nurodykite mokslo laipsnį Humanitarinių mokslų daktaras (filosofijos istorija) , vardą Socialinių mokslų docentas

  13. Kokias užsienio kalbas mokate anglų, čekų, rusų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) iki 1989 KP, vėliau nepartinis

  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Mykolo Romerio universitetas,Politikos mokslų katedros vedėjas, profesorius 17. Visuomeninė veikla Nenurodė
  18. Pomėgiai
  19. Šeiminė padėtis vedęs
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Rasa
  20. Vaikų vardai (pavardės) Giedrė, Milda

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  1992 m. sulietuvinau pavardę (buvo Aleknavičius)