2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

ALGIMANTAS    JUOCEVIČIUS

Apygarda: Justiniškių (Nr.7)
Iškėlė: Partija Tvarka ir teisingumas

Atstovaujamojo politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Partija Tvarka ir teisingumas
numeris sąraše: 49


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Deklaruojantis asmuo: ALGIMANTAS JUOCEVIČIUS

  Deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris:
  Vardas: LARISA
  Pavardė: JUOCEVIČIENĖ
  Sutuoktinio, sugyventinio, partnerio darbovietė (kitos darbovietės nurodomos ID001J priede): Informacija nepateikta
  ID001J RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
  Kitos (deklaruojančiojo ir / ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose , dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
  Asmuo, kurio
  ryšys bus nurodytas
  Valstybė Ryšys su juridiniu asmeniu Ryšio
  pradžios data
  Ryšio
  pabaigos data
  Juridinio asmens kodas Juridinio asmens pavadinimas Kiti ryšiai
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Kolegialaus valdymo organo narys 2011-05-20 120750163 UAB' "VILNIAUS VYSTYMO KOMPANIJA" STEBĖTOJŲ TARYBOS PIRMININKO PAVADUOTOJAS
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Struktūrinio padalinio vadovas ar jo pavaduotojas 2012-06-11 124364561 VIEŠ0JI ĮSTAIGA VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖS SANTARIŠKIŲ KLINIKO VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS VEDĖJO PAVADUOTOJAS, 0,25ETATO

  ID001S SANDORIAI
  Gautos dovanos ir kiti sandoriai
  Sandorį sudaręs asmuo Sandoris Sandorio forma Kita
  sandorio šalis
  Sandorio sudarymo data Sandorio pabaigos data Sandorio suma Lt Sandorio
  šalies kodas
  Kitos sandorio
  šalies pavadinimas
  Sandorio
  objekto pavadinimas
  Deklaruojantysis Pirkimas Notarinė Fiziniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2012-06-08 2012-06-08 160000 NEGYVENAMOJI PATALPA-POILSIO PATALPOS

  ID001F RYŠIAI SU FIZINIAIS ASMENIMIS
  Deklaruojančiojo ir / ar jo sutuoktinio, partnerio artimi ar kiti asmenys, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas
  Asmuo, kurio ryšys bus nurodomas Ryšiais susieto asmens pilietybė Vardas pavardė Duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublikos STANISLOVAS JUOCEVIČIUS ,VILNIAUS 1-OS APYLINKĖS TEISMO PIRMININKAS,BROLIS
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublikos ROLANDAS JUOCEVIČIUS SŪNUS,DIRBA TOJE PAČIOJE DARBOVIETĖJE INŽINERINIO SKYRIAUS PAVADUOTOJU