2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

ALGIMANTAS    JUOCEVIČIUS

Apygarda: Justiniškių (Nr.7)
Iškėlė: Partija Tvarka ir teisingumas

Atstovaujamojo politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Partija Tvarka ir teisingumas
numeris sąraše: 49


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Gimė 1944 m. Užaugo ir vidurinę mokyklą baigė Prienuose.
  Studijavo Kauno politechnikos institute. Jį baigė 1968 m., įgijo inžinieriaus statybininko (šilumos ir dujų tiekimas) specialybę.
  Baigęs institutą pradėjo dirbti Vilniaus elektros skaitiklių gamykloje. Ėjo įvairias pareigas – inžinieriaus, konstruktorių biuro viršininko, nuo 1987 m. dirbo vyriausiojo energetiko pavaduotoju, remonto cecho viršininko pavaduotoju. 1982–1987 m. dirbo vadovaujančiuoju konstruktoriumi Vilniaus miesto VK POV projektavimo technologiniame biure.
  Sukauptos žinios ir didelė organizacinio gamybinio darbo patirtis padėjo laimėti konkursą eiti Vilniaus miesto savivaldybės administratoriaus pareigas. Šias pareigas ėjo nuo 1997 m. iki 2003 m. Tam tikrą laiką dirbo administracijos direktoriumi.
  2003 m. įvykus savivaldybės tarybos rinkimams buvo paskirtas administracijos direktoriaus pavaduotoju ir šias pareigas ėjo iki 2007 m. – tarybos kadencijos pabaigos.
  Dirbdamas savivaldybėje vadovavo daugeliui komisijų ir darbo grupių.
  2007 m., kai pasibaigė savivaldybės tarybos kadencija, buvo pakviestas dirbti VšĮ Vilniaus universiteto Vaikų ligoninės direktoriaus pavaduotoju infrastruktūrai ir plėtrai, ten dirba iki dabar.
  Mokėsi įvairiuose profesinio tobulinimosi kursuose ir seminaruose Švedijoje – šilumos tiekimo kompanijų valdymas, tarptautinio bendradarbiavimo pagrindai, personalo valdymas, strateginis planavimas ir kt.
  2011 m. buvo išrinktas į Vilniaus miesto savivaldybės tarybą. Priklauso partijos Tvarka ir teisingumas frakcijai, yra Miesto plėtros komiteto narys, UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ ir UAB „Šiaurės miestelis“ stebėtojų tarybos narys.
  Laisvalaikiu sportuoja, skaito istorinę literatūrą, mėgsta grybauti, dirbti sode.
  Vedęs, su žmona Larisa turi du sūnus – Rolandą ir Darių, turi keturis vaikaičius.