2011 m. vasario 27 d. savivaldybių tarybų rinkimai

VIDMANTAS    MARTIKONIS

Savivaldybė: Vilniaus miesto (Nr. 57)
Iškėlė: Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
numeris sąraše: 2


Politinių partijų ir kandidatų atstovus rinkimams, kandidatus kviečiame susipažinti su skelbiamais duomenimis ir, jei pastebėsite netikslumus ar neatitikimus pareiškiniams dokumentams, prašome skubiai kreiptis į savivaldybių rinkimų komisijas
Deklaruojantis asmuo: VIDMANTAS MARTIKONIS
Darbovietė ir pareigos valstybinėje tarnyboje: Vilniaus miesto savivaldybė, savivaldybės tarybos narys
Visos darbovietės, pareigos: AB "Krašto projektai", generalinis direktorius

Deklaruojančio asmens sutuoktinis (partneris):
Vardas: Nijolė
Pavardė: Martikonienė
Darbovietė (-ės), pareigos: UAB "De NOVO" KŪB vadybininkė
II. DALYVAVIMAS JURIDINIUOSE ASMENYSE
Duomenys apie juridinį asmenį, kurio dalyvis yra deklaruojantis asmuo ar jo sutuoktinis (sugyventinis, partneris), bei šio asmens dalyvavimo būdas (akcininkas, dalininkas ir pan.):
Tipas Juridinio asmens kodas registre Juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas Dalyvavimo būdas
Dalyvavimas juridiniuose asmenyse 300883553 AB "Kronstatas" Akcininkas
Dalyvavimas juridiniuose asmenyse 125007466 VĮ Žvėryno golfo klubas Pajininkas
Dalyvavimas juridiniuose asmenyse 154229968 UAB "Anykščių energetinė statyba" Akcininkas
Dalyvavimas juridiniuose asmenyse 121958466 AB "Žiemys" Akcininkas
Dalyvavimas juridiniuose asmenyse 124997937 UAB "Nekilnojamojo turto fondas" Akcininkas
Dalyvavimas juridiniuose asmenyse 124135580 SPAB "Vilnoiaus šilumos tinklai" Akcininkas
Dalyvavimas juridiniuose asmenyse 135617457 UAB "Gelžbetoninių atramų gamykla" Akcininkas
Dalyvavimas juridiniuose asmenyse 121914345 UAB "Ozas" Akcininkas
Dalyvavimas juridiniuose asmenyse 123905633 AB "City service" Akcininkas
Dalyvavimas juridiniuose asmenyse 121215434 AB "TEO LT" Akcininkas
Dalyvavimas juridiniuose asmenyse Mrsk Sibiri Akcininkas
Dalyvavimas juridiniuose asmenyse Mrsk Volgi Akcininkas
Dalyvavimas juridiniuose asmenyse Mrsk Urala Akcininkas
Dalyvavimas juridiniuose asmenyse Mrsk centra y provolzhya Akcininkas
Dalyvavimas juridiniuose asmenyse 122627679 UAB "Lietemas" Akcininkas
Dalyvavimas juridiniuose asmenyse 140724749 AB "Klaipėdos energetika" Akcininkas
Dalyvavimas juridiniuose asmenyse 122228598 AB "Krašto projektai" Akcininkas
Dalyvavimas juridiniuose asmenyse 155449725 UAB "Visagino tiekimas ir statyba" Akcininkas
Dalyvavimas juridiniuose asmenyse 220551550 AB "Lietuvos energija" Akcininkas
Dalyvavimas juridiniuose asmenyse 110870933 AB "Lietuvos elektrinė" Akcininkas
Dalyvavimas juridiniuose asmenyse 110870890 AB "Rytų skirstomieji tinklai" Akcininkas
Dalyvavimas juridiniuose asmenyse "Finasta" Rusijos suderintasis investicinis fondas Akcininkas
Dalyvavimas juridiniuose asmenyse 125272678 AB Elektros kapitalas" Akcininkas

III. INDIVIDUALI VEIKLA
Deklaruojančio asmens ir jo sutuoktinio (sugyventinio, partnerio) individuali veikla, kuria versdamasis asmuo siekia gauti (gauna) pajamų ar kitokios ekonominės naudos:
Tipas Veiklos apibūdinimas Veiklos pradžios data
Kita veikla Pataplų nuoma 2010-01-01

IV. NARYSTĖ, PAREIGOS ĮMONĖSE, ĮSTAIGOSE, ASOCIACIJOSE AR FONDUOSE
Deklaruojančio asmens ir jo sutuoktinio (sugyventinio, partnerio) narystė, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose (išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose):
Tipas Juridinio asmens kodas registre Juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas Narystė, pareigos, veiklos apibūdinimas
Narystė, pareigos 120545849 UAB "Vilniaus vandenys" Stebėtojų tarybos narys
Narystė, pareigos 140724749 AB "KLaipėdos energetika" Stebėtojų tarybos narys
Narystė, pareigos 186466893 VO "Vilnoja" Valdybos pirmininkas, dalyvauja valdybos posėdžiuose priimant sprendimus
Narystė, pareigos 124135580 AB "Vilniaus šilumos tinklai" Stebėtojų tarybos narys
Narystė, pareigos 120153047 UAB "Grinda" Stebėtojų tarybos narys
Narystė, pareigos 120125820 UAB "Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai" Stebėtojų tarybos narys
Narystė, pareigos 191589837 Lietuvos dalininkų sąjunga Garbės narys

VII. SANDORIAI
Informacija apie deklaruojančio asmens ar jo sutuoktinio (sugyventinio, partnerio) per paskutinius 12 kalendorinių mėnesių (iki Deklaracijos pildymo datos) sudarytus vienšalius, dvišalius ir daugiašalius sandorius su juridiniais ar fiziniais asmenimis, jeigu sandorio vertė didesnė negu 20 Bazinių socialinių išmokų (ankščiau - MGL):
Tipas Sandorio objektas(-ai) Sandorio sudarymo data Asmens atliktas veiksmas (pirkimas, pardavimas, paskolos gavimas ar kt.) Fizinio ar juridinio asmens (sandorio šalies (-ių)) vardas, pavardė ar pavadinimas Sandorio vertės(litais) kodas Suma skaičiais Suma žodžiais
Paskola Paskola 2010-01-22 Paskolos sugrąžinimas Danske bankas 005 96283 devyniasdešimt šeši tūkstančiai du šimtai aštuoniasdešimt trys litai
Paskola Paskola 2010-12-31 Suteiktos paskolos dalinis susigrąžinimas UAB "Nekilnojamojo turto fondas" 005 80000 aštuoniasdešimt tūkstančių litų
Paskola Paskola 2010-04-12 Paskolos suteikimas AB "Krašto projektai" 010 400000 keturi šimtai tūkstančių litų
Paskola Paskola 2010-06-23 Paskolos suteikimas UAB "Nekilnojamojo turto fondas" 012 600000 šeši šimtai tūkstančių litų
Pirkimas - pardavimas Akcijos 2010-05-06 Pirkimas AB FMĮ "Finasta" 002 18447 aštuoniolika tūkstančių keturi šimtai keturiasdešimt septyni litai
Pirkimas - pardavimas Akcijos 2010-07-13 Pirkimas AB FMĮ "Finasta" 008 215050 du šimtai penkiolika tūkstančių penkiasdešimt litų
Pirkimas - pardavimas Akcijos 2010-05-06 Pardavimas AB FMĮ "Finasta" 004 67500 šešiasdešimt septyni tūkstančiai penki šimtai litų
Kiti sandoriai Palūkanos 2010-06-16 Išmokėtos palūkanos UAB Nekilnojamojo turto fondas" 002 16560 šešiolika tūkstančių penki šimtai šešiasdešimt litų
Pirkimas - pardavimas Invest. vienetai 2010-07-26 Pardavimas AB Parex bankas 011 489640 keturi šimtai aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai šeši šimtai keturiasdešimt litų
Pirkimas - pardavimas Invest. vienetai 2010-07-26 Pardavimas AB Parex bankas 011 405196 keturi šimtai penki tūkstančiai šimtas devyniasdešimt šeši litai
Pirkimas - pardavimas Invest. vienetai 2010-07-26 Pardavimas AB Parex bankas 006 135940 šimtas trisdešimt penki tūkstančiai devyni šimtai keturiasdešimt litų
Pirkimas - pardavimas Invest. vienetai 2010-07-26 Pardavimas AB Parex bankas 008 217060 du šimtai septyniolika tūkstančių šešiasdešimt litų
Paskola Paskola 2010-07-27 Paskolos suteikimas AB "Krašto projektai" 012 893600 aštuoni šimtai devyniasdešimt trys tūkstančiai šeši šimtai litų
Paskola Paskola 2010-07-29 Paskolos suteikimas AB "Krašto projektai" 012 5450000 penki milijonai keturi šimtai penkiasdešimt tūkstančių litų
Paskola Paskola 2010-07-26 Suteiktos paskolos dalinis susigrąžinimas UAB "Nekilnojamojo turto fondas" 011 472494 keturi šimtai septyniasdešimt du tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt keturi litai
Paskola Paskola 2010-10-27 Suteiktos paskolos dalinis susigrąžinimas UAB "Nekilnojamojo turto fondas" 011 427506 keturi šimtai dvidešimt septyni tūkstančiai penki šimtai šeši litai
Paskola Paskola 2010-07-29 Paskolos gavimas AB bankas "Finasta" 012 3452801 trys milijonai keturi šimtai penkiasdešimt du tūkstančiai aštuoni šimtai vienas litas
Paskola Paskola 2010-07-29 Paskolos gavimas Fizinis asmuo 012 1650550 milijonas šeši šimtai penkiasdešimt tūkstančių penki šimtai penkiasdešimt litų
Pirkimas - pardavimas Žemės sklypas 2010-09-10 Pardavimas UAB "Nekilnojamojo turto fondas" 012 1000000 milijonas litas
Pirkimas - pardavimas Akcijos 2010-02-10 Pardavimas AB bankas "Finasta" 003 47450 keturiasdešimt septyni tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt litų
Paskola Paskola 2010-11-17 Paskolos suteikimas UAB "Nekilnojamojo turto fondas" 006 150000 šimtas penkiasdešimt tūkstančių litų
Paskola Paskola 2010-09-15 Paskolos suteikimas UAB "Nekilnojamojo turto fondas" 008 180984 šimtas aštuoniasdešimt tūkstančių devyni šimtai aštuoniasdešimt keturi litai
Pirkimas - pardavimas Akcijos 2010-11-13 Pardavimas AB bankas Finasta 008 235336 du šimtai trisdešimt penki tūkstančiai trys šimtai trisdešimt šeši litai
Pirkimas - pardavimas Akcijos 2010-11-16 Pardavimas AB Nasdaq omx Vilnius 006 150000 šimtas penkiasdešimt tūkstančių litų
Pirkimas - pardavimas Akcijos 2010-11-10 Pirkimas AB FMĮ "Finasta" 004 55097 penkiasdešimt penki tūkstančiai devyniasdešimt septyni litai
Paskola Paskola 2010-11-24 Suteiktos paskolos dalinis susigrąžinimas UAB "Nekilnojamojo turto fondas" 011 490030 keturi šimtai devyniasdešimt tūkstančių trisdešimt litų
Paskola Paskola 2010-11-24 Gautos paskolos dalinis susigrąžinimas AB bankas "Finasta" 012 841506 aštuoni šimtai keturiasdešimt vienas tūkstantis penki šimtai šeši litai
Paskola Paskola 2010-11-30 Paskolos gavimas AB bankas "Finasta" 012 842957 aštuoni šimtai keturiasdešimt du tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt septyni litai
Paskola Paskola 2010-12-03 Paskolos suteikimas UAB "Nekilnojamojo turto fondas" 006 150000 šimtas penkiasdešimt tūkstančių litų
Paskola Paskola 2010-12-15 Paskolos suteikima UAB "Nekilnojamojo turto fondas" 012 1000000 milijonas litas
Paskola Paskola 2010-12-31 Suteiktos paskolos dalinis susigrąžinimas UAB "Nekilnojamojo turto fondas" 011 479970 keturi šimtai septyniasdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai septyniasdešimt litų
Paskola Paskola 2010-11-30 Gautos paskolos dalinis susigrąžinimas AB bankas "Finasta" 012 1324115 milijonas trys šimtai dvidešimt keturi tūkstančiai šimtas penkiolika litų
Kiti sandoriai Palūkanos 2010-12-31 Išmokėtos palūkanos UAB "Nekilnojamojo turto fondas" 004 55128 penkiasdešimt penki tūkstančiai šimtas dvidešimt aštuoni litai
Paskola Paskola 2010-01-22 Paskolos gavimas AB bankas "Finasta" 005 84179 aštuoniasdešimt keturi tūkstančiai šimtas septyniasdešimt devyni litai