2011 m. vasario 27 d. savivaldybių tarybų rinkimai

VIDMANTAS    MARTIKONIS

Savivaldybė: Vilniaus miesto (Nr. 57)
Iškėlė: Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
numeris sąraše: 2


Politinių partijų ir kandidatų atstovus rinkimams, kandidatus kviečiame susipažinti su skelbiamais duomenimis ir, jei pastebėsite netikslumus ar neatitikimus pareiškiniams dokumentams, prašome skubiai kreiptis į savivaldybių rinkimų komisijas
METINĖS GYVENTOJO(ŠEIMOS) TURTO DEKLARACIJOS PAGRINDINIŲ
DUOMENŲ IŠRAŠAS
I. Privalomas registruoti turtas: 5569040,00 Lt
II. Vertybiniai popieriai, meno kūriniai, juvelyriniai dirbiniai: 38886068,00 Lt
III. Piniginės lėšos: 172940,00 Lt
IV. Suteiktos paskolos: 2000000,00 Lt
V. Gautos paskolos: 2263278,00 Lt
METINĖS PAJAMŲ MOKESČIO DEKLARACIJOS GPM305 FORMOS PAGRINDINIŲ DUOMENŲ IŠRAŠAS
GPM305 formos deklaracijos:
Gautų pajamų suma
(GPM305 formos 12, 13, 14 ir GPM305V formos V14 laukelių suma)
3078079,50 Lt
Išskaičiuota (sumokėta) pajamų mokesčio suma
(GPM305 formos 27,28,30 laukelių suma)
135162,00 Lt