2011 m. vasario 27 d. savivaldybių tarybų rinkimai

ARŪNAS    ŠTARAS

Savivaldybė: Vilniaus miesto (Nr. 57)
Iškėlė: Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
numeris sąraše: 1


Politinių partijų ir kandidatų atstovus rinkimams, kandidatus kviečiame susipažinti su skelbiamais duomenimis ir, jei pastebėsite netikslumus ar neatitikimus pareiškiniams dokumentams, prašome skubiai kreiptis į savivaldybių rinkimų komisijas
Deklaruojantis asmuo: ARŪNAS ŠTARAS
Darbovietė ir pareigos valstybinėje tarnyboje: Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerija, viceministras; Vilniaus miesto savivaldybės taryba, tarybos narys; privatizavimo komisija, narys;
Visos darbovietės, pareigos: Politinė partija Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis, pirmininko pavad-jas

Deklaruojančio asmens sutuoktinis (partneris):
Vardas: Nijolė
Pavardė: Štarienė
Darbovietė (-ės), pareigos: VĮ registrų centras, Vilniaus filialas, vyr. specialistė
III. INDIVIDUALI VEIKLA
Deklaruojančio asmens ir jo sutuoktinio (sugyventinio, partnerio) individuali veikla, kuria versdamasis asmuo siekia gauti (gauna) pajamų ar kitokios ekonominės naudos:
Tipas Veiklos apibūdinimas Veiklos pradžios data
Komercinė ar gamybinė veikla Sutuoktinė nuomavo jai priklausančias patalpas Palangoje 2010-07-01

IV. NARYSTĖ, PAREIGOS ĮMONĖSE, ĮSTAIGOSE, ASOCIACIJOSE AR FONDUOSE
Deklaruojančio asmens ir jo sutuoktinio (sugyventinio, partnerio) narystė, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose (išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose):
Tipas Juridinio asmens kodas registre Juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas Narystė, pareigos, veiklos apibūdinimas
Narystė, pareigos 110053842 AB "Lietuvos geležinkeliai" Valdybos pirmininkas, dalyvauju valdybos posėdžiuose priimant sprendimus
Narystė, pareigos 110865039 AB "Lietuvos jūrų laivininkystė" Valdybos pirmininkas, dalyvauju valdybos posėdžiuose priimant sprendimus
Narystė, pareigos 125078659 ASO Vilniaus Perkūno Rotary klubas Narys
Narystė, pareigos 240329870 VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija Valdybos pirmininkas, dalyvauju valdybos posėdžiuose priimant sprendimus
Narystė, pareigos 9161373 ASO fondas "Savivalda ir demokratija" Valdybos pirmininkas, asociacija nevykdo veiklos
Narystė, pareigos 140285526 AB "Smiltynės perkėla" Valdybos pirmininkas, dalyvauju valdybos posėdžiuose priimant sprendimus

VII. SANDORIAI
Informacija apie deklaruojančio asmens ar jo sutuoktinio (sugyventinio, partnerio) per paskutinius 12 kalendorinių mėnesių (iki Deklaracijos pildymo datos) sudarytus vienšalius, dvišalius ir daugiašalius sandorius su juridiniais ar fiziniais asmenimis, jeigu sandorio vertė didesnė negu 20 Bazinių socialinių išmokų (ankščiau - MGL):
Tipas Sandorio objektas(-ai) Sandorio sudarymo data Asmens atliktas veiksmas (pirkimas, pardavimas, paskolos gavimas ar kt.) Fizinio ar juridinio asmens (sandorio šalies (-ių)) vardas, pavardė ar pavadinimas Sandorio vertės(litais) kodas Suma skaičiais Suma žodžiais
Kiti sandoriai Indėlis 2010-12-22 Padėtas terminuotas e-indėlis AB Swedbank 002
Kiti sandoriai Indėlis 2010-09-29 Padėtas terminuotas indėlis AB DNB Nord bankas 002
Kiti sandoriai Indėlis 2010-09-29 Padėtas terminuotas indėlis AB DNB Nord bankas 001
Pirkimas - pardavimas LRV Obligacijos 2010-05-28 Pirktos LRV obligacijos AB DNB Nord bankas 002
Pirkimas - pardavimas LRV Obligacijos 2010-07-23 Pirktos LRV obligacijos AB DNB Nord bankas 002
Pirkimas - pardavimas LRV Obligacijos 2010-11-12 Pirktos LRV obligacijos AB DNB Nord bankas 003
Kiti sandoriai Indėlis 2010-10-28 Padėtas terminuotas e-indėlis AB Ūkio bankas 001
Kiti sandoriai Indėlis 2010-10-19 Padėtas terminuotas e-indėlis AB SEB bankas 002
Kiti sandoriai Indėlis 2010-11-12 Padėtas terminuotas e-indėlis AB SEB bankas 002
Kiti sandoriai Indėlis 2010-11-08 Padėtas terminuotas e-indėlis AB DNB Nord bankas 002
Kiti sandoriai Indėlis 2010-11-21 Padėtas terminuotas e-indėlis AB DNB Nord bankas 001
Kiti sandoriai Indėlis 2010-12-01 Padėtas terminuotas e-indėlis AB Ūkio bankas 002
Kiti sandoriai Indėlis 2010-09-29 Padėtas terminuotas e-indėlis AB Swedbank 002

VIII. FIZINIAI AR JURIDINIAI ASMENYS, DĖL KURIŲ GALI KILTI INTERESŲ KONFLIKTAS
Deklaruojančio asmens artimi ar kiti jam žinomi asmenys, dėl kurių gali kilti viešųjų ir privačių interesų konfliktas deklaruojančiajam einant pareigas valstybinėje tarnyboje:
Tipas Fizinio asmens vardas, pavardė; Juridinio asmens pavadinimas Galimo interesų konflikto pagrindas
Artimi deklaruojančiojo asmenys Violeta Štaraitė Sesuo dirba Lietuvos banke. Galimas deklaruojančio dalyvavimas priimant sprendimus tarnyboje
Deklaruojančio asmens sutuoktinis (sugyventinis, partneris) Nijolė Štarienė Žmona dirba VĮ "Registrų centras". Galimas deklaruojančio dalyvavimas priimant sprendimus tarnyboje