2011 m. vasario 27 d. savivaldybių tarybų rinkimai

ARŪNAS    ŠTARAS

Savivaldybė: Vilniaus miesto (Nr. 57)
Iškėlė: Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
numeris sąraše: 1


Politinių partijų ir kandidatų atstovus rinkimams, kandidatus kviečiame susipažinti su skelbiamais duomenimis ir, jei pastebėsite netikslumus ar neatitikimus pareiškiniams dokumentams, prašome skubiai kreiptis į savivaldybių rinkimų komisijas
METINĖS GYVENTOJO(ŠEIMOS) TURTO DEKLARACIJOS PAGRINDINIŲ
DUOMENŲ IŠRAŠAS
I. Privalomas registruoti turtas: 295000,00 Lt
II. Vertybiniai popieriai, meno kūriniai, juvelyriniai dirbiniai: 7251,00 Lt
III. Piniginės lėšos: 99859,00 Lt
IV. Suteiktos paskolos: 0 Lt
V. Gautos paskolos: 237132,00 Lt
METINĖS PAJAMŲ MOKESČIO DEKLARACIJOS GPM305 FORMOS PAGRINDINIŲ DUOMENŲ IŠRAŠAS
GPM305 formos deklaracijos:
Gautų pajamų suma
(GPM305 formos 12, 13, 14 ir GPM305V formos V14 laukelių suma)
102455,82 Lt
Išskaičiuota (sumokėta) pajamų mokesčio suma
(GPM305 formos 27,28,30 laukelių suma)
11672,00 Lt