Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Nijolė Nelija    ASADAUSKIENĖ


Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Naujoji sąjunga (socialliberalai)
numeris sąraše: 130

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • 5. Gimimo data 1965-09-26
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Vilnius
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Alytus
  11. Tautybė Lietuvis (-ė)

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Doktorantūros studijos Vytauto Didžiojo universitetas - Lietuvos istorijos instituto jungtinės studijos Lietuvos istorijos ir valstybės teisės istorijos dėstytoja 2000
  Aukštasis Vilniaus pedagoginis universitetas istorijos mokytoja 1990

  Jei turite, nurodykite mokslo laipsnį Humanitarinių mokslų daktaras , vardą Docentas

  13. Kokias užsienio kalbas mokate Rusų, Lenkų, Prancūzų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) NS
  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos VPU, docentė
  17. Visuomeninė veikla Visuomeninės komisijos prie Vilniaus miesto savivaldybės Švietimo ir jaunimo komiteto narė
  18. Pomėgiai kelionės, bendravimas su žmonėmis, skaitymas
  19. Šeiminė padėtis Išsiskyręs(-usi)
  20. Vaikų vardai (pavardės) Vaikas Tomas Asadauskas

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Nenurodė