Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Jurgis Algirdas    BIELINIS BIELIAKAS

Apygarda: Kauno kaimiškoji (Nr.66)
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų sąjunga

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų sąjunga
numeris sąraše: 23

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • 5. Gimimo data 1933-07-08
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Raudondvario k.
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Norsiečių km. Garliavos valsč. Kauno r.
  11. Tautybė Lietuvis (-ė)

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis Kauno Politechnikos Institutas Elektro inžinierius 1971
  spec. vidurinis Kauno politechnikumas Elektro technikas 1961
  Kinomech. Kauno kinomechanikų mokykla Kinomechanikas 1952
  7 kl. Raudondvario septynmetė 1950


  13. Kokias užsienio kalbas mokate Rusų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) [LSDP] Lietuvos Socialdemokratų Sąjunga

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  Jonavos rajono savivaldybės tarybos narys 1990 - 1994

  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Pensininkas
  17. Visuomeninė veikla Knygnešių draugijos Kauno zonos pirmininkas, kraštotyrininkas, Lietuvai pagražinti draugijos narys, blaivybės draugijų rėmėjas, atminimo žymiems įvykiams statytojas ir atstatytojas
  18. Pomėgiai Sodininkas, Žurnalistika, Istorija
  19. Šeiminė padėtis vedęs / ištekėjusi
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Bronislova Bielinienė Bieliakienė
  20. Vaikų vardai (pavardės) Vaikas Vaidilutė Asisi, Vaikas Algė Bielinytė

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  1991m. sausio 14 įtaigojau Maskvos demokratus sausio 20d. Maniežo aikštėje Lietuvai paremti Šimta tūkstantinį mitingą