Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Domininkas    VELIČKA


Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Naujoji sąjunga (socialliberalai)
numeris sąraše: 138

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • 5. Gimimo data 1940-11-02
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Vilnius
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Kaunas (Vilijampolė)
  11. Tautybė Lietuvis (-ė)

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  - Barselonos Somelje m-la somelje 2005
  - Vilniaus vadybos akademija vadyba 1999
  Aukštasis Vilniaus valstybinis universitetas atominė spektrosk. 1966


  13. Kokias užsienio kalbas mokate Anglų, Rusų, Ispanų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) naujosios sąjungos

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  Lietuvos Respublikos Seimas 2000 - 2004

  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos UAB "Bacchus", wine expert
  17. Visuomeninė veikla Fotografijos meno Draugija (sąjunga)
  18. Pomėgiai fotografija
  19. Šeiminė padėtis vedęs / ištekėjusi
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Vida
  20. Vaikų vardai (pavardės) Vaikas Ugnė Veličkaitė, Vaikas Viktorija Veličkaitė

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  esu geros nuomonės apie kitus kandidatus ir apie save