Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Jolanta    KAZLAUSKIENĖ


Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Naujoji sąjunga (socialliberalai)
numeris sąraše: 115

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • 5. Gimimo data 1962-05-20
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Tauragė
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Telšiai
  11. Tautybė Lietuvis (-ė)

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis Valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetas (dabartinis Klaipėdos universitetas) Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, užklasinio darbo (tatro meno) metodininkė 1985


  13. Kokias užsienio kalbas mokate Rusų, Vokiečių
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Naujoji sąjunga (socialliberalai)

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  Tauragės miesto tarybos narė 1990 - 1992
  Tauragės rajono savivaldybės tarybos narė 2000 - 2002

  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Tauragės rajono moksleivių kūrybos centras, direktorė
  17. Visuomeninė veikla Lietuvos neformaliojo švietimo asociacijos "Jaunimo akademija" viceprezidentė, Tauragės rajono politikių klubo "Tauragės MILDA" pirmininkė, Tauragės rajono moksleivių draugijos "Asorti" globėja
  18. Pomėgiai literatūra, teatras
  19. Šeiminė padėtis vedęs / ištekėjusi
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Robertas Kazlauskas
  20. Vaikų vardai (pavardės) Vaikas Giedrė, Vaikas Indrė

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Nenurodė