Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Jonas    ŽVIKEVIČIUS


Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Naujoji sąjunga (socialliberalai)
numeris sąraše: 108

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • 5. Gimimo data 1957-04-03
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Kaunas
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Kauno m. Lietuvos Respublika
  11. Tautybė Lietuvis (-ė)

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis neuniversitetinis Kauno kolegija teisininkas 2005

  Jei turite, nurodykite mokslo laipsnį Profesinis bakalauras
  13. Kokias užsienio kalbas mokate Anglų, Rusų, Vokiečių
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) NS (naujosji sąjunga, socialliberalai)

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  nebuvau -

  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Uždaroji akcinė bendrovė "Saugaus darbo garantas", Prekybos departamento konultantas
  17. Visuomeninė veikla Kauno m. Dainavos seniūnijos tarybos pirmininkas
  18. Pomėgiai muzika, rašau eiles
  19. Šeiminė padėtis Išsiskyręs(-usi)
  20. Vaikų vardai (pavardės) Vaikas Ramunė Žvikevičiūtė, Vaikas Aušrinė Žvikevičiūtė

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Nenurodė