Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Justas    MOTUŽIS

Apygarda: Kretingos (Nr.36)
Iškėlė: Naujoji sąjunga (socialliberalai)

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Naujoji sąjunga (socialliberalai)
numeris sąraše: 99

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • 5. Gimimo data 1953-02-24
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Šukės k.
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Nasrėnų km. Kretingos raj.
  11. Tautybė Lietuvis (-ė)

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis VVPI Matematikos mokytojas vidurinėms mokykloms 1986


  13. Kokias užsienio kalbas mokate Prancūzų, Rusų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) SOCIALLIBERALAI
  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Palangos m. Šventosios pagrindinės mokyklos mokytojas (matematika)
  17. Visuomeninė veikla Socialliberalų Kretingos skyriaus narys
  18. Pomėgiai Literatūra, Sportas, Kelionės, Tarptautiniai santykiai
  19. Šeiminė padėtis vedęs / ištekėjusi
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Regina Motužienė
  20. Vaikų vardai (pavardės) Vaikas Ramunė, Vaikas Mindaugas, Vaikas Kęstutis, Vaikas Justas

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Esu koks esu