Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Petras    RAZBADAUSKAS


Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Naujoji sąjunga (socialliberalai)
numeris sąraše: 98

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • 5. Gimimo data 1951-12-07
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Užtiltės k.
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Šilalės raj., Jasudiškės k. laukuvos sen.
  11. Tautybė Lietuvis (-ė)

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis Lietuvos žemės ūkio akademija Inžinierius hidrotechnikas 1976


  13. Kokias užsienio kalbas mokate Rusų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Naujosios sąjungos (socialliberalų) Zarasų rajono skyriaus narys

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  Zarasų rajono tarybos deputatas 1990 - 1995
  Zarasų rajono savivaldybės tarybos narys 2000 - 2003
  Zarasų rajono savivaldybės tarybos narys 2007 -

  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Zarasų rajono žemėtvarkos skyrius, skyriaus vedėjas
  17. Visuomeninė veikla Zarasų rajono savivaldybės tarybos - savivaldos komiteto narys, Kontrolės komiteto pirmininkas
  18. Pomėgiai darbas sode, teisės norminių aktų skaitymas
  19. Šeiminė padėtis vedęs / ištekėjusi
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Danutė Razbadauskienė
  20. Vaikų vardai (pavardės) Vaikas Renaldas Razbadauskas, Vaikas Mindaugas Razbadauskas

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Nenurodė