Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Laima    MOCKEVIČIENĖ


Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Naujoji sąjunga (socialliberalai)
numeris sąraše: 95

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • 5. Gimimo data 1954-08-11
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Šakiai
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Šakių rajonas, Rudžių kaimas
  11. Tautybė Lietuvis (-ė)

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  III kursas Klaipėdos konservatorija klubininkystė
  IV kursai VVPI rusų kalbos ir literatūros mokytoja


  13. Kokias užsienio kalbas mokate Vokiečių, Rusų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) NS (socialliberalai)

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  Šakių rajono savivaldybės taryba 2002 -

  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Kudirkos Naumiesčio kultūros centras, direktorė
  17. Visuomeninė veikla Organizacijos "Gelbėkit vaikus" narė, Kudirkos Naumiesčio bendruomenės centro "Santaka" tarybos narė
  18. Pomėgiai režisierė ir aktorė
  19. Šeiminė padėtis vedęs / ištekėjusi
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Algirdas
  20. Vaikų vardai (pavardės) Vaikas Mindaugas, Vaikas Jūratė, Vaikas Ingrida, Vaikas Kęstutis

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Nenurodė