Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Jonas    PURVANECKAS


Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Naujoji sąjunga (socialliberalai)
numeris sąraše: 85

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • 5. Gimimo data 1950-10-28
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Kernavės mstl.
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Širvintų raj., Kernavės sen. Vičiūnų km.
  11. Tautybė Lietuvis (-ė)

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis Sankt Peterburgo Ž.Ū. institutas ekonomistas 1988
  spec. vidurinis Ukmergės Ž.Ū.M. technikumas tech.- mechanikas 1969


  13. Kokias užsienio kalbas mokate Vokiečių, Lenkų, Rusų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Nenurodė

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  Širvintų raj. savivaldybės taryba- mero pavad. 1997 - 2000
  Širvintų raj. savivaldybės taryba- mero pavad. 2000 - 2003
  Širvintų raj. savivaldybės taryba (atsisakiau mandato) 2003 - 2007
  Širvintų raj. savivaldybės taryba (atsisakiau mandato) 2007 -

  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Širvintų raj. savivaldybės administracija, Direktoriaus pavaduotojas
  17. Visuomeninė veikla Musininkų vid. m-klos tėvų komiteto narys, Kernavės pastoracinio komiteto pirm. pavaduotojas
  18. Pomėgiai Gėlės, Grybavimas, Sodas, Žvejyba
  19. Šeiminė padėtis vedęs / ištekėjusi
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Jadvyga
  20. Vaikų vardai (pavardės) Vaikas Jonas

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Nenurodė