Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Adelė    DIMŠIENĖ

Apygarda: Alytaus (Nr.30)
Iškėlė: Naujoji sąjunga (socialliberalai)

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Naujoji sąjunga (socialliberalai)
numeris sąraše: 56

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • 5. Gimimo data 1945-12-16
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Alytus
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Utenos raj, Antandrajos km.
  11. Tautybė Lietuvis (-ė)

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis Kauno Medicinos Institutas Gydytoja 1969


  13. Kokias užsienio kalbas mokate Rusų, Prancūzų, Lotynų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Naujosios sąjungos (socialliberalų)

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  Alytaus miesto savivaldybės taryba, sveikatos ir soc reikalų komiteto p-ko pavaduotoja,etikos kom.pirm. 2003 - 2006
  Alytaus miesto savivaldybės taryba, sveikatos ir soc. reikalų komiteto pirmininkė, etikos komisijos narė 2007 -

  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos VšĮ Alytaus poliklinika, direktoriaus pavaduotoja asmn. sveikatos priežiūros kokybės vidaus autdito reakalams
  17. Visuomeninė veikla Rasuonojo kryžiaus Alytaus komiteto pirmininkė,Vilniaus teritorinės ligonių kasos, stebėtojų tarybos narė, suagusių švietimo asociacijos narė.
  18. Pomėgiai kelionės, muzika
  19. Šeiminė padėtis vedęs / ištekėjusi
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Jonas Juozas Dimša
  20. Vaikų vardai (pavardės) Vaikas Modestas Dimša, Vaikas Vytautas Dimša

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Nenurodė