Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Marija    SKIBINIAUSKIENĖ

Apygarda: Šilainių (Nr.11)
Iškėlė: Naujoji sąjunga (socialliberalai)

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Naujoji sąjunga (socialliberalai)
numeris sąraše: 49

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • 5. Gimimo data 1946-09-27
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Kaunas
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Vandžiogalos m. Kauno raj.
  11. Tautybė Lietuvis (-ė)

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis Vilniaus universitetas ekonomistas 1975


  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Nenurodė

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  Vietinės pramonės ir buitinių įm. Kauno m. profsąjungos pirmininkė 1983 - 1991
  Kauno m. Vykdomasis komitetas- deputatė, komisijos pirm. pavaduotoja 1987 - 1991

  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, Kauno skyrius Santakos pensijų skyrius
  17. Visuomeninė veikla Nenurodė
  18. Pomėgiai Knygų skaitymas, Laisvalaikis gamtoje
  19. Šeiminė padėtis vedęs / ištekėjusi
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Zenonas Skibiniauskas
  20. Vaikų vardai (pavardės) Vaikas Auridas Skibiniauskas

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Vertinu šias savo savybes: reikli sau ir kitiems, užduotis siekiu atlikti kuo greičiau, esu savarankiška, problemas sprendžiu racionaliai, esu komunikabili