Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Aidas    VAIŠNORA


Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Naujoji sąjunga (socialliberalai)
numeris sąraše: 39

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • 5. Gimimo data 1967-08-17
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Kazlų Rūda
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Kazlų Rūda
  11. Tautybė Lietuvis (-ė)

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  - Kauno Technologijos Universitetas Viešasis administravimas 2003
  Aukštasis universitetinis Kauno Technologijos Universitetas Inžinierius- mechanikas 1992

  Jei turite, nurodykite mokslo laipsnį Magistras
  13. Kokias užsienio kalbas mokate Rusų, Lenkų, Vokiečių, Anglų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Iki 2004 LCS(LiCS) narys, nuo 2005 NS (socialliberalų)

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  Kazlų Rūdos Savivaldybės Taryba 2000 - 2003
  Kazlų Rūdos Savivaldybės Taryba 2003 - 2007
  Kazlų Rūdos Savivaldybės Taryba 2007 - 2011

  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos UAB "GIRIŲ BIZONAS", TECHNINĖS TARNYBOS VADOVAS
  17. Visuomeninė veikla SŪDUVOS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS NARYS
  18. Pomėgiai SPORTAS, GRYBAVIMAS, KNYGOS
  19. Šeiminė padėtis vedęs / ištekėjusi
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) DAIVA VAIŠNORIENĖ
  20. Vaikų vardai (pavardės) Vaikas GABIJA VAIŠNORAITĖ, Vaikas MILDA VAIŠNORAITĖ

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Esu ES REGIONŲ KOMITETO NARYS NUO 2004 METŲ.