Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Gintautas    KNIUKŠTA

Apygarda: Radviliškio (Nr.44)
Iškėlė: Naujoji sąjunga (socialliberalai)

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Naujoji sąjunga (socialliberalai)
numeris sąraše: 38

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • 5. Gimimo data 1960-10-25
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Vilnius
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Lietuva, Klaipėdos raj. Rudaičių kaimas
  11. Tautybė Lietuvis (-ė)

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis Lietuvos teisės universitetas Teisė ir valdymas 2003
  Aukštasis VPU Biologija ir ž. ū. pagrindai 1985
  Aukštesnysis Rietavo ž. ū. technikumas Agronomija 1979

  Jei turite, nurodykite mokslo laipsnį Teisės mokslų magistras
  13. Kokias užsienio kalbas mokate Anglų, Rusų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) NAUJOSIOS SĄJUNGOS (SOCIALLIBERALAI)

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  Lietuvos Respublikos Seimas, Seimo narys, Kaimo reikalų komiteto pirmininkas 2000 - 2004

  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Lietuvos Respublikos Seimas, Seimo NS (socialliberalų) frakcijos patarėjas, Seimo nario padėjėjas, sekretorius
  17. Visuomeninė veikla NS (socialliberalų) Kaimo reikalų komiteto pirmininkas. Nederlingų žemių naudotojų asociacijos direktorius
  19. Šeiminė padėtis vedęs / ištekėjusi
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Renata Kniukštienė
  20. Vaikų vardai (pavardės) Vaikas Martynas Kniukšta, Vaikas Izabelė Kniukštaitė

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Nenurodė