Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Konstantinas Romualdas    DOBROVOLSKIS

Apygarda: Telšių (Nr.40)
Iškėlė: Naujoji sąjunga (socialliberalai)

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Naujoji sąjunga (socialliberalai)
numeris sąraše: 27

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Deklaruojantysis asmuo: Konstantinas Romualdas DOBROVOLSKIS
  Darbovietė ir pareigos valstybinėje tarnyboje: VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos
  Kitos darbovietės, pareigos: Informacija nepateikta

  Deklaruojančiojo asmens sutuoktinis (partneris):
  Vardas: Žibutė Liucija
  Pavardė: Dobrovolskienė
  Darbovietė (-ės), pareigos: VšĮ Vilniaus universiteto Psichiatrijos ligoninė
  II. Turtas
  Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turimas privalomas registruoti nekilnojamasis turtas:
  Tipas Vienetų skaičius Vietovės pavadinimas Įsigijimo būdas
  Butai daugiabučiuose namuose (statomi ar pastatyti) Vilnius Pirkta
  Butai daugiabučiuose namuose (statomi ar pastatyti) Vilnius Privatizuota
  Kiti statiniai ar patalpos (statomi ar pastatyti) Vilnius Pastatytas
  Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai Vilniaus Pirktas
  Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai Vilniaus rajonas Gautas palikimas

  III. Pajamos
  Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) gaunamų (ir praėjusiais kalendoriniais metais gautų) pajamų šaltiniai. Pajamų gavimo šaltiniai deklaruojami, jeigu iš vieno pajamų gavimo šaltinio gautų pajamų suma per kalendorinius metus didesnė negu 10 MGL (minimalus gyvenimo lygis):
  Tipas Pajamų šaltinio pavadinimas
  Privalomo registruoti nekilnojamojo turto nuomos pajamos UAB "Tomografija"
  Su darbo santykiais susijusios pajamos UAB "Tomografija"
  Su darbo santykiais susijusios pajamos VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos
  Su darbo santykiais susijusios pajamos M. Romerio universiteto Teismo medicinos institutas
  Autorinis atlyginimas Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centras
  Autorinis atlyginimas Lietuvos Mokslo taryba

  IV. Vertybiniai popieriai
  Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) vertybiniai popieriai:
  Tipas Juridinio asmens pavadinimas
  Akcijos UAB "Tomografija"

  V. Turtinės prievolės
  Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turtinės prievolės bei jų įvykdymą užtikrinantys galiojantys įsipareigojimai, jeigu vieno įsipareigojimo suma didesnė negu 10 MGL:
  Tipas Juridinio asmens pavadinimas Įsipareigojimo data
  Suteikta paskola UAB "Tomografija" 2006-11-21
  Suteikta paskola UAB "Tomografija" 2007-11-21
  Nuoma (panauda) UAB "Tomografija" 2006-11-02

  VI. Individualios įmonės (kitos organizacijos ir įstaigos)
  Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) individualios įmonės, kitos organizacijos ar įstaigos, kurių savininkas, steigėjas ar dalininkas yra deklaruojantysis asmuo ir jo sutuoktinis (partneris):
  Tipas Pavadinimas Pagrindinės veiklos
  Kita įsteigta (steigiama) organizacija ar įstaiga UAB "Tomografija" Medicinos įrangos tiekimas ir medicinos paslaugos

  IX. Narystė, pareigos ir ryšiai su įmonėmis, įstaigomis, bendrijomis, fondais ar asociacijomis (taip pat ir tarptautinėmis)
  Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) narystė, pareigos ir ryšiai su įmonėmis, įstaigomis, bendrijomis, fondais ar asociacijomis (taip pat ir tarptautinėmis), išskyrus narystę politinėse partijose:
  Tipas Organizacijos pavadinimas Narystė, pareigos ar ryšiai
  Pareigos ar ryšiai Pasaulio lietuvių radiologų asociacija Prezidentas
  Pareigos ar ryšiai Lietuvos Radiologų asociacija Narys