Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Vaclovas    KARBAUSKIS

Apygarda: Tauragės (Nr.34)
Iškėlė: Naujoji sąjunga (socialliberalai)

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Naujoji sąjunga (socialliberalai)
numeris sąraše: 4

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • 5. Gimimo data 1958-02-16
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Tauragė
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Tauragė
  11. Tautybė Lietuvis (-ė)

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis Lietuvos žemės ūkio akademija (universitetas) Inžinierius - hidrotechnikas 1981


  13. Kokias užsienio kalbas mokate Rusų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Naujoji sąjunga(socialliberalai)

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  Tauragės rajono savivaldybės taryba, tarybos narys 1990 - 1995
  Tauragės rajono savivaldybės taryba, tarybos narys 2000 - 2004
  Tauragės rajono savivaldybės taryba, tarybos narys 2000 - 2008
  Tauragės rajono savivaldybės taryba, tarybos narys 2004 - 2008

  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Lietuvos Respublikos Seimas, seimo narys, LRS ekonomikos komiteto narys
  17. Visuomeninė veikla Tauragės Rotary klubo narys
  18. Pomėgiai Kelionės, poilsis gamtoje
  19. Šeiminė padėtis vedęs / ištekėjusi
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Rimutė
  20. Vaikų vardai (pavardės) Vaikas Gediminas, Vaikas Mindaugas

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Nenurodė