Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Aidas    BUZYS

Apygarda: Aušros (Nr.23)
Iškėlė: Tautos prisikėlimo partija

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Tautos prisikėlimo partija
numeris sąraše: 46

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • 5. Gimimo data 1971-01-02
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Šiauliai
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Šiaulių miestas
  11. Tautybė Lietuvis (-ė)

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis Maskvos Natalijos Nesterovos šokių akademija Choreografas 2005
  Nebaigtas aukštasis Šiaulių pedagoginis institutas Lietuvių k. 2001
  Vidurinis Šiaulių 12 vid. mokykla 1989


  13. Kokias užsienio kalbas mokate Rusų, Anglų, Prancūzų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) buvau Naujosios Sąjungos (socialdemokratai) nariu iki 2003 m. Dabar Tautos prisikėlimo partijos narys

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  Šiaulių miesto savivaldybės taryba, narys 2000 - 2003

  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Individuali veikla. Šokių mokytojas-treneris, renginių vedėjas
  17. Visuomeninė veikla Prevencinės programos "Stabdyk nusikalstamumą" pirmininkas, šokių klubo "Šokio forma" narys
  18. Pomėgiai Kinas, Muzika, Šokiai, Kelionės, Literatūra
  19. Šeiminė padėtis vedęs / ištekėjusi
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Daiva Buzienė
  20. Vaikų vardai (pavardės) Vaikas Kristupas Buzys

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Nenurodė