Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Deividas    STAPONKUS

Apygarda: Nevėžio (Nr.26)
Iškėlė: Tautos prisikėlimo partija

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Tautos prisikėlimo partija
numeris sąraše: 29

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas  II turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Deklaruojantysis asmuo: Deividas STAPONKUS
  Darbovietė ir pareigos valstybinėje tarnyboje: Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras, operos solistų inspektorius, operos solistas
  Kitos darbovietės, pareigos: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Dainavimo katedros dėstytojas, katedrų koordinatorius

  Deklaruojančiojo asmens sutuoktinis (partneris):
  Vardas: Informacija nepateikta
  Pavardė: Informacija nepateikta
  Darbovietė (-ės), pareigos: Informacija nepateikta
  II. Turtas
  Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turimas privalomas registruoti nekilnojamasis turtas:
  Tipas Vienetų skaičius Vietovės pavadinimas Įsigijimo būdas
  Butai daugiabučiuose namuose (statomi ar pastatyti) Vilnius AB DnB NORD banko paskola, pirkimas

  III. Pajamos
  Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) gaunamų (ir praėjusiais kalendoriniais metais gautų) pajamų šaltiniai. Pajamų gavimo šaltiniai deklaruojami, jeigu iš vieno pajamų gavimo šaltinio gautų pajamų suma per kalendorinius metus didesnė negu 10 MGL (minimalus gyvenimo lygis):
  Tipas Pajamų šaltinio pavadinimas
  Su darbo santykiais susijusios pajamos Lietuvos muzikos ir teatro akademija
  Su darbo santykiais susijusios pajamos Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras
  Autorinis atlyginimas Lietuvos gretutinių teisių asociacija
  Autorinis atlyginimas UAB "Trys tigrai"
  Autorinis atlyginimas Lietuvos vaikų ir jaunimo centras
  Autorinis atlyginimas Lietuvos muzikų rėmimo fondas
  Autorinis atlyginimas Lietuvos muzikos ir teatro akademija
  Autorinis atlyginimas Drsukininkų kultūros centras
  Autorinis atlyginimas UAB "Naktinis angaras"
  Autorinis atlyginimas AB bankas "Snoras"
  Autorinis atlyginimas VšĮ"Domus Artis"
  Autorinis atlyginimas VšĮ "Muzikos frontas"
  Autorinis atlyginimas Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

  V. Turtinės prievolės
  Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turtinės prievolės bei jų įvykdymą užtikrinantys galiojantys įsipareigojimai, jeigu vieno įsipareigojimo suma didesnė negu 10 MGL:
  Tipas Juridinio asmens pavadinimas Įsipareigojimo data
  Gauta paskola AB DnB NORD banko paskola, 112029270 2004-06-07
  Įkeitimas AB DnB NORD bankui 2004-06-07

  IX. Narystė, pareigos ir ryšiai su įmonėmis, įstaigomis, bendrijomis, fondais ar asociacijomis (taip pat ir tarptautinėmis)
  Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) narystė, pareigos ir ryšiai su įmonėmis, įstaigomis, bendrijomis, fondais ar asociacijomis (taip pat ir tarptautinėmis), išskyrus narystę politinėse partijose:
  Tipas Organizacijos pavadinimas Narystė, pareigos ar ryšiai
  Pareigos ar ryšiai Lietuvos gretutinių teisių asociacija (AGATA) Narys
  Pareigos ar ryšiai Lietuvos muzikų sąjunga Narys