Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Edita    KALNINIENĖ

Apygarda: Baltijos (Nr.20)
Iškėlė: Tautos prisikėlimo partija

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Tautos prisikėlimo partija
numeris sąraše: 27

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Gimė 1959 m. rugsėjo 20 d. Klaipėdoje.
  1977 m. su pagyrimu baigė vidurinę mokyklą.
  1975–1978 m. mokėsi Klaipėdos vaikų dailės mokykloje.
  1978–1983 m. studijavo Lietuvos TSR valstybiniame dailės institute (dabar – Vilniaus dailės akademija). Specialybė – interjeras ir įrenginiai. Įgijo dekoratyvinės dailės dailininko kvalifikaciją.
  1996–1998 m. studijavo Klaipėdos aukštesniojoje pedagogikos mokykloje. Specialybė – vokiečių kalbos pedagogika. Įgijo pagrindinės mokyklos vokiečių kalbos mokytojo kvalifikaciją.
  2004–2005 m. studijavo Vilniaus dailės akademijoje. Nenuosekliosios tęstinės studijos. Įgijo dailės pedagogo kvalifikaciją.
  1977–1978 m. Klaipėdos jaunųjų technikų stotyje dirbo metodininke.
  1983–1989 m. Lietuvos TSR valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultete (dabar – Klaipėdos universiteto Menų fakultetas) pagal paskyrimą dirbo dailininke.
  Nuo 1989 m. iki šiol dirba mokytoja Klaipėdos E. Balsio menų gimnazijos Dailės skyriuje. Dėsto dizainą, šriftą, piešimą, spalvotyrą, kompoziciją. Su mokiniais dalyvauja tarptautiniuose projektuose, konkursuose, respublikiniuose ir miesto renginiuose, parodose, akcijose.
  1992 m. – 1-ojoje, 1999 m. – 2-ojoje Lietuvos šrifto ir kaligrafijos parodose eksponavo savo kaligrafijos darbus.
  1994 m. vokiečių jaunimo organizacijos BDP (Bund Deutscher Pfadfinder) kvietimu su grupe Klaipėdos E. Balsio menų gimnazijos moksleivių dalyvavo tarptautinėje stovykloje-seminare Neu-Anspacho mieste, Vokietijoje (tarpnacionalinio bendradarbiavimo projektas).
  1995 m. įgaliota BDP organizacijos organizavo tarptautinę stovyklą-seminarą Klaipėdoje.
  1998 m. dalyvavo Švedijos mokytojų profesinės sąjungos seminare „Mokytojų profesinės sąjungos politika“.
  1998–2008 m. kėlė kvalifikaciją įvairiuose seminaruose.
  1999 m. suteikta dailės mokytojo metodininko kvalifikacija.
  Nuo 2000 m. – Klaipėdos E. Balsio menų gimnazijos švietimo darbuotojų profesinės organizacijos pirmininkė.
  2001 m. dalyvavo švietimo įstaigos pedagogo juridinės ir vadybinės kompetencijos kursuose.
  2008 m. kovo 5–26 d. vykusio pedagogų neterminuoto streiko metu buvo Klaipėdos E. Balsio menų gimnazijos streiko komiteto pirmininkė.
  Pomėgiai: menas, muzika, politika.
  Turi dvi dukteris. Vyresnioji duktė Edita Vakarų Lietuvos verslo kolegijoje baigė verslo administravimo studijas. Duktė Urtė – Klaipėdos E. Balsio menų gimnazijos pirmokė.