Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Vytautas Kazimieras    ARANAUSKAS

Apygarda: Senamiesčio (Nr.2)
Iškėlė: Tautos prisikėlimo partija

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Tautos prisikėlimo partija
numeris sąraše: 20

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Gimė 1943 m. gegužės 28 d. Tauragėje.
  1949–1958 m. mokėsi Tauragės 2-ojoje vidurinėje mokykloje.
  1958 m. įstojo į Vilniaus žemės ūkio mechanizacijos technikumą.
  1961 m. pradėjo dirbti ir perėjo į Vilniaus staklių gamybos technikumo vakarinį skyrių. Jį baigė 1963 m. ir įgijo radijo techniko konstruktoriaus kvalifikaciją.
  Baigęs technikumą, buvo pašauktas į SSRS karinę tarnybą. Grįžęs iš jos, pradėjo dirbti ir 1965 m. įstojo į Kauno politechnikos instituto Vilniaus filialą.
  1971 m. baigė Vilniaus inžinerinį statybos institutą ir įgijo radijo inžinieriaus kvalifikaciją.
  1992 m. Švedijoje susipažino su valstybės struktūra ir valdymo principais.
  1993 m. susipažino su privatizavimo eiga Slovėnijos, Čekijos, Vengrijos Respublikose.
  1994 m. Danijoje susipažino su trišalio bendradarbiavimo patirtimi.
  1996 m. stažavosi Argono nacionalinėje laboratorijoje (JAV); Japonijos elektros energijos informacijos centre; 1998 m. – Kanados atominės energijos valstybės priežiūros institucijoje; 2000 m. – Nacionalinio mokslo ir branduolinės technikos institute Paryžiuje.
  1996–2006 m. dalyvavo mokymuose ir darbiniuose pasitarimuose branduolinės energijos ir jos saugos klausimais Austrijoje, Bulgarijoje, Čekijoje, Kroatijoje, Lietuvoje, Prancūzijoje, Rumunijoje, Slovakijoje, Slovėnijoje, Švedijoje, Rusijoje, Ukrainoje, Vengrijoje, Vokietijoje.
  Buvo darbo grupių narys rengiant Elektros energetikos, Branduolinės energetikos, Potencialiai pavojingų įrenginių įstatymų ir daugelio kitų teisės aktų projektus. PHARE ir tarptautinių projektų atsakingas vykdytojas.
  1961–1966 m. dirbo Vilniaus radijo komponentų gamykloje (dabar – AB „Vingis“) radijo montuotoju, kontrolieriumi, techniku, vyresniuoju techniku, ėjo užsakovo atstovo techniko pareigas.
  1966–1990 m. ėjo Moksliniame gamybiniame susivienijime „Venta“ užsakovo atstovo inžinieriaus ir vyresniojo inžinieriaus pareigas. Vėliau dirbo vadovaujančiuoju inžinieriumi, laboratorijos viršininku, Techninės kontrolės skyriaus viršininku ir vyriausiojo kontrolieriaus pavaduotoju, Gamybinio dispečerinio skyriaus viršininku ir direktoriaus pavaduotoju gamybai, generalinio direktoriaus padėjėju socialiniais buitiniais klausimais.
  1990–1992 m. dirbo Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Organizacinės technikos sektoriaus vedėju, Aukščiausiosios Tarybos aparato vadovu (dabar – Seimo kancleris).
  1992–1995 m. buvo Lietuvos verslininkų asociacijos viceprezidentas.
  1995–2006 m. dirbo Lietuvos valstybinėje atominės energetikos saugos inspekcijoje inspektoriumi, vyresniuoju inspektoriumi, vyriausiuoju inspektoriumi, skyriaus vedėju.
  Nuo 2008 m. dirba Vilniaus apskrities viršininko administracijos Civilinės saugos ir mobilizacijos departamento Perspėjimo ir ryšių skyriaus vedėju.
  2002 m. apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu.
  Jaunystėje penkerius metus grojo pučiamųjų orkestre (pirmasis trimitas). Aktyviai sportavo, Sovietų Sąjungos darbo rezervų jaunių pirmenybėse užėmė antrą vietą, dukart Respublikos jaunių čempionas, Vilniaus miesto bokso rinktinės narys. Žalgirio draugijos bokso teisėjų kolegijos pirmininkas, nacionalinės kategorijos bokso teisėjas. Lietuvos branduolinės energijos asociacijos steigėjas ir jos narys. Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos pagalbininkas.
  Pomėgiai – sportas, pasivaikščiojimas gamtoje, ūkio darbai sode.
  Moka rusų, anglų kalbas.
  Vedęs, žmona Danutė. Užaugino du sūnus – Ramūną ir Donaldą. Turi keturis vaikaičius – Luką, Kristoforą, Vaidilę ir Liną.