Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Juras    POŽELA


Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija
numeris sąraše: 141

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Deklaruojantysis asmuo: Juras POŽELA
  Darbovietė ir pareigos valstybinėje tarnyboje: Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, direktorius, Vilniaus miesto savivaldybės taryba, tarybos narys
  Kitos darbovietės, pareigos: Informacija nepateikta

  Deklaruojančiojo asmens sutuoktinis (partneris):
  Vardas: Informacija nepateikta
  Pavardė: Informacija nepateikta
  Darbovietė (-ės), pareigos: Informacija nepateikta
  III. Pajamos
  Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) gaunamų (ir praėjusiais kalendoriniais metais gautų) pajamų šaltiniai. Pajamų gavimo šaltiniai deklaruojami, jeigu iš vieno pajamų gavimo šaltinio gautų pajamų suma per kalendorinius metus didesnė negu 10 MGL (minimalus gyvenimo lygis):
  Tipas Pajamų šaltinio pavadinimas
  Su darbo santykiais susijusios pajamos Vilniaus miesto savivaldybė
  Su darbo santykiais susijusios pajamos Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

  V. Turtinės prievolės
  Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turtinės prievolės bei jų įvykdymą užtikrinantys galiojantys įsipareigojimai, jeigu vieno įsipareigojimo suma didesnė negu 10 MGL:
  Tipas Juridinio asmens pavadinimas Įsipareigojimo data
  Gauta paskola AB SEB Vilniaus bankas 2005