Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Antanas    NESTECKIS

Apygarda: Kauno - Kėdainių (Nr.65)
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija
numeris sąraše: 134

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • 5. Gimimo data 1956-01-26
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Piliuonos k.
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Pelaičių kaimas, Plungės rajonas
  11. Tautybė Lietuvis (-ė)

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis universitetinis Lietuvos žemės ūkio universitetas Vadybos ir verslo administravimo magistro kvalif. laipsnis 2008
  Aukštasis universitetinis Lietuvos žemės ūkio universitetas Žemės ūkio elektrifikacijos 1979


  13. Kokias užsienio kalbas mokate Rusų, Prancūzų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) LSDP

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  Lietuvos Respublikos Seimas 1992 - 1996
  Kauno rajono savivaldybės taryba 2000 - 2003
  Kauno rajono savivaldybės taryba 2003 - 2007
  Kauno rajono savivaldybės taryba 2007 -

  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Kauno valstybinė mokesčių inspekcija, viršininkas
  17. Visuomeninė veikla Aktyviai dalyvauju LSDP veikloje bei Kauno rajono savivaldybės tarybos veikloje
  18. Pomėgiai Krepšinis, Medžioklė
  19. Šeiminė padėtis vedęs / ištekėjusi
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Nijolė Nesteckienė
  20. Vaikų vardai (pavardės) Vaikas Saulius, Vaikas Tomas

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Esu pareigingas ir stengiuosi visus darbus atlikti sąžiningai