Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Zita    STRALECKAITĖ


Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija
numeris sąraše: 112

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Gimė 1946 m. rugpjūčio 1 d. Marijampolės rajono Liudvinavo miestelyje. Lietuvė.
  1975 m. baigė Vilniaus valstybinio universiteto Pramonės ekonomikos fakultetą. Kvalifikacija – darbo ekonomikos ekonomistė.
  Lietuvos socialdemokratų partijos narė nuo 1993 m.
  1965–1976 m. – Vilniaus skaičiavimo mašinų gamyklos darbo užmokesčio skyriaus normuotoja.
  1976–1990 m. – Vilniaus statybos ir remonto tresto Teritorinės mechanizacijos valdybos vyr. ekonomistė.
  1990–1991 m. – Komunalinio ūkio ministerijos gamybinio susivienijimo „Šiluma“ ekonomistė.
  1991–2004 m. – AB „Lietuvos geležinkeliai“ Sąnaudų ir investicijų skyriaus viršininkė.
  2004 m. gegužės mėn.–2006 m. balandžio mėn. – AB „Lietuvos geležinkeliai“ investicijų tarnybos Investicijų analizės sektoriaus viršininkė.
  2006 m. balandžio mėn.–2007 m. balandžio mėn. – Geležinkelio infrastruktūros direkcijos Ekonominės analizės ir darbo užmokesčio skyriaus viršininko pavaduotoja.
  Nuo 2007 m. balandžio mėn. iki šiol – AB „Lietuvos geležinkeliai“ Techninės plėtros tarnybos Investicijų skyriaus vyriausioji specialistė.
  1994 m. pagal PHARE programą Bradfordo universitete kėlė kvalifikaciją planavimo ir projektų įvertinimo klausimais.
  1997–1998 m. lankė kvalifikacijos kėlimo kursus „Vadybos apskaita“ ir „Finansų valdymas“.
  2000 m. Kauno technikos universitete lankė kvalifikacijos kėlimo kursus „Investicijų strategija“.
  Laisvalaikiu domisi psichologija, kelionėmis, teatru, muzika.