Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Faustas    LATĖNAS


Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija
numeris sąraše: 107

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Deklaruojantysis asmuo: Faustas LATĖNAS
  Darbovietė ir pareigos valstybinėje tarnyboje: Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Ministro Pirmininko patarėjas
  Kitos darbovietės, pareigos: Informacija nepateikta

  Deklaruojančiojo asmens sutuoktinis (partneris):
  Vardas: Ramutė
  Pavardė: Rachlevičiūtė
  Darbovietė (-ės), pareigos: Vilniaus dailės akademija, dėstytoja, galerijos vedėja
  II. Turtas
  Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turimas privalomas registruoti nekilnojamasis turtas:
  Tipas Vienetų skaičius Vietovės pavadinimas Įsigijimo būdas
  Butai daugiabučiuose namuose (statomi ar pastatyti) Juodkrantė Pirktas
  Butai daugiabučiuose namuose (statomi ar pastatyti) Vilnius Privatizuotas

  III. Pajamos
  Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) gaunamų (ir praėjusiais kalendoriniais metais gautų) pajamų šaltiniai. Pajamų gavimo šaltiniai deklaruojami, jeigu iš vieno pajamų gavimo šaltinio gautų pajamų suma per kalendorinius metus didesnė negu 10 MGL (minimalus gyvenimo lygis):
  Tipas Pajamų šaltinio pavadinimas
  Su darbo santykiais susijusios pajamos LR Vyriausybė
  Autorinis atlyginimas Jaunimo teatras
  Autorinis atlyginimas LATGA
  Autorinis atlyginimas Nacionalinis dramos teatras, Klaipėdos dramos teatras
  Autorinis atlyginimas UAB "Videometra"
  Autorinis atlyginimas Panevėžio dramos teatras
  Autorinis atlyginimas Vilniaus teatras "Lėlė", Telšių jaunimo studija "Aglija"
  Autorinis atlyginimas Teatras "Domino"
  Autorinis atlyginimas Vilniaus mažasis teatras

  V. Turtinės prievolės
  Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turtinės prievolės bei jų įvykdymą užtikrinantys galiojantys įsipareigojimai, jeigu vieno įsipareigojimo suma didesnė negu 10 MGL:
  Tipas Juridinio asmens pavadinimas Įsipareigojimo data
  Gauta paskola "Hansabankas" 2006-05-15

  IX. Narystė, pareigos ir ryšiai su įmonėmis, įstaigomis, bendrijomis, fondais ar asociacijomis (taip pat ir tarptautinėmis)
  Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) narystė, pareigos ir ryšiai su įmonėmis, įstaigomis, bendrijomis, fondais ar asociacijomis (taip pat ir tarptautinėmis), išskyrus narystę politinėse partijose:
  Tipas Organizacijos pavadinimas Narystė, pareigos ar ryšiai
  Pareigos ar ryšiai Kompozitorių sąjunga Narys
  Pareigos ar ryšiai VšĮ "Vilnius - Europos kultūros sostinė" Tarybos narys
  Pareigos ar ryšiai LATGA'A Narys

  X. Asmenys, dėl kurių gali kilti viešųjų ir privačių interesų konfliktas
  Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) artimieji giminaičiai, šeimos nariai ar kiti asmenys, dėl kurių gali kilti viešųjų ir privačių interesų konfliktas deklaruojančiajam einant pareigas valstybinėje tarnyboje:
  Tipas Vardas, pavardė Galimo interesų konflikto pagrindas
  Artimieji giminaičiai Algirdas Latėnas Jaunimo teatro vadovas
  Šeimos nariai Ramutė Rachlevičiūtė Vilniaus dailės akademija, galerijos vedėja