Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Valerijus    MAKŪNAS


Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija
numeris sąraše: 105

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Gimė 1955 m. spalio 29 d. Zapyškio miestelyje, Kauno rajone. Darnioje darbininkų Valentinos ir Kazimiero šeimoje užaugo trys broliai – Valerijus, Aleksandras ir Saulius.
  Gimtajame miestelyje baigė pradinę ir aštuonmetę mokyklas, o vidurinę – Kačerginėje. Ją baigęs įstojo į Lietuvos kūno kultūros akademiją ir po studijų šioje aukštojoje mokykloje įgijo fizinio auklėjimo dėstytojo specialybę.
  Baigęs studijas, dvejus metus dirbo mokytoju Noreikiškių vidurinėje mokykloje.
  1979–1991 m. buvo Kauno rajono švietimo ir kultūros skyriaus inspektorius, vedėjo pavaduotojas. Paskui dvejus metus vadovavo Kačerginės vidurinei mokyklai, 1993–2000 m. buvo Noreikiškių vidurinės mokyklos direktorius.
  2000 m. buvo paskirtas Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėju. Šias pareigas su 7 mėnesių pertrauka, kai buvo Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktoriumi, ėjo iki 2006 m.
  2001–2003 m. mokėsi Šiaulių universitete, suteiktas švietimo vadybos edukologijos magistro laipsnis.
  2006–2007 m. dirbo Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriumi.
  2007 m. balandžio 11 d. Kauno rajono savivaldybės taryba išrinko Kauno rajono meru. Šias pareigas eina iki šiol.
  1991 m. įstojo į Lietuvos socialdemokratų partiją ir iki šiol yra jos narys. Nuo 2005 m. vadovauja LSDP Kauno rajono skyriui. Yra LSDP prezidiumo narys. Aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje – yra Lietuvos maironiečių draugijos globėjas, draugijos „Pagražinkime Lietuvą“ narys.
  Vedęs. Žmona Aurelija – pedagogė. Turi du sūnus – Julių ir Tadą.