Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Kazimieras    ARMONAVIČIUS

Apygarda: Nevėžio (Nr.26)
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija
numeris sąraše: 95

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • 5. Gimimo data 1954-01-29
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Panevėžys
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Pasvalio raj. Paberžių kaimas
  11. Tautybė Lietuvis (-ė)

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas Techninių disciplinų ir darbų mokytojas 1985


  13. Kokias užsienio kalbas mokate Rusų, Prancūzų, Anglų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Lietuvos demokratinės darbo partijos, esu Lietuvos socialdemokratų partijos nariu

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  Panevėžio miesto savivaldybės tarybos narys 1995 - 1997
  Panevėžio miesto savivaldybės tarybos narys 1997 - 2000
  Panevėžio miesto savivaldybės tarybos narys 2002 - 2003

  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Panevėžio Senvagės pagrindinė mokykla, mokyklos direktorius
  17. Visuomeninė veikla LSDP Panevėžio skyriaus pirmininko pavaduotojas, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos Panevėžio skyriaus pirmininko pavaduotojas
  18. Pomėgiai Liaudies šokiai, Darbas sode, Kelionės, Sportas
  19. Šeiminė padėtis vedęs / ištekėjusi
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Birutė Armonavičienė
  20. Vaikų vardai (pavardės) Vaikas Tadas, Vaikas Giedrė

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Nenurodė