Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Angelė    BAJORIENĖ


Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija
numeris sąraše: 87

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Gimė 1961 m. gegužės 11 d. Prienų rajono Jiezno seniūnijos Sobuvos kaime.
  1968–1979 m. mokėsi Prienų rajono Sobuvos pradinėje, Kašonių aštuonmetėje, Jiezno vidurinėje mokyklose.
  1979–1983 m. studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą Vilniaus pedagoginiame universitete. Po studijų grįžo dirbti į Kašonių aštuonmetę mokyklą. Po dvejų metų pradėjo dirbti rajono laikraščio „Naujas gyvenimas“ korespondente, vėliau – atsakingąja sekretore.
  1993 m. sausį buvo paskirta Prienų pensionato (dabar – Prienų globos namai) direktore. Čia dirba iki šiol. Pirminių socialinio darbo administravimo žinių įgijo 1995 m. Lietuvos–Danijos 11 mėnesių kursuose. 1999 m. Kauno technologijos universitete baigė edukologijos magistrantūrą. 2005 m. Didžiosios Britanijos Atvirajame universitete įgijo vadybininko kvalifikaciją.
  Dirbdama aktyviai dalyvavo ir dalyvauja įvairiose visuomeninėse veiklose, kuriomis siekia padėti įvairioms žmonių grupėms. 15 metų dirbdama socialinėje srityje, daugiausia dėmesio skiria socialiai labiau pažeidžiamiems žmonėms: pagyvenusiems, neįgaliems, probleminėms šeimoms bei darbuotojams, dirbantiems su šiomis socialinėmis grupėmis. Dėl to 1999 m. Prienų globos namuose įkūrė Trečiojo amžiaus universiteto Prienų filialą, skirtą pagyvenusių žmonių švietimui.
  Yra daugelio tarptautinių integracinių projektų autorė, koordinatorė, dalyvė.
  Treti metai yra Lietuvos pagyvenusių ir neįgalių žmonių globos įstaigų ir vadovaujančiųjų darbuotojų asociacijos „Rūpestinga globa“ prezidentė ir Europos globos įstaigų vadovų asociacijos (E. D. E.) generalinės tarybos narė.
  Daugelio įvairių profesinių konferencijų dalyvė, pranešėja, studentų praktikų vadovė; Kauno kolegijos bei Prienų globos namų metodinio centro dėstytoja; Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtintų kvalifikacijos tobulinimo programų socialiniams darbuotojams, socialinio darbuotojo padėjėjams autorė; III ir IV moterų suvažiavimų delegatė bei kelių projektų moterims iniciatorė, autorė; įvairių teisės aktų projektų darbo grupių narė.
  Veikla įvertinta įvairių valstybinių, nevyriausybinių organizacijų, bendruomenių, Estijos, Latvijos ministerijų, Lenkijos socialinių organizacijų padėkos raštais. 2004 m. Lietuvos Respublikos Prezidentas įteikė Vytauto Didžiojo ordino medalį, 2005 m. Prezidentūroje pareiškė padėką už aktyvią veiklą su pagyvenusiais, neįgaliais žmonėmis. 2006 m. gavo Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės atminimo medalį už projektą „Sportininkų veteranų globa“.
  Džiaugiasi žmonių pagarba, kurią jie išreiškė skirdami Prienų ir Birštono krašto Metų moters, Metų žmogaus, Prienų krašto europietiškiausio žmogaus (II vieta) nominacijas, įtraukdami į leidinių „Kas yra kas Lietuvoje 1997–1998“, „Kas yra kas Kauno apskrityje“, „Žmonės ir darbai. Prienų krašto šviesuoliai“ iškiliausių Lietuvos žmonių sąrašus. Tai skatina dar labiau mąstyti apie žmogų, jo psichologinės, socialinės, materialinės gerovės kūrimą.
  Augina du sūnus – Šarūną (22 metų) ir Žilviną (19 metų). Išsituokusi.