Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Vytautas    ČEPAS

Apygarda: Baltijos (Nr.20)
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija
numeris sąraše: 73

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Gimė 1948 m. spalio 17 d. Šiauliuose.
  1955–1957 m. mokėsi Pakruojo vidurinėje mokykloje, 1957–1960 m. – Pakruojo Lygumų vidurinėje mokykloje. Nuo 1960 m. mokėsi Biržų J. Janonio (dabar – „Saulės “ gimnazija) ir 1-ojoje vidurinėje mokykloje (dabar – „Atžalyno“ vidurinė mokykla), kurią baigė 1967 m.
  1967–1970 m. tarnavo TSRS kariniame Šiaurės laivyne.
  1971 m. įstojo į Vilniaus valstybinio universiteto (VVU, dabar – Vilniaus universitetas (VU) Istorijos fakultetą, kurį baigė 1976 m. ir įgijo psichologo specialybę.
  1967–1977 m. – Klaipėdos milicijos valdybos Vaikų kambario ir kriminalinės paieškos inspektorius.
  1977–1978 m. dirbo Klaipėdos Raudonojo Kryžiaus ligoninėje ir Klaipėdos psichoneurologiniame dispanseryje psichologu.
  1978–1981 m. – Šiaulių pedagoginio instituto (dabar – Šiaulių universitetas) Klaipėdos fakulteto dėstytojas, vyr. dėstytojas, docentas.
  1981–1984 m. studijavo VVU aspirantūroje. 1986 m. Ukrainos mokslų akademijoje apgynė psichologijos mokslų kandidato disertaciją. Šis mokslo laipsnis 1991 m. buvo nostrifikuotas kaip socialinių mokslų daktaro laipsnis.
  1988 m. aktyviai įsitraukė į Sąjūdžio veiklą, buvo vienas iš Klaipėdos Sąjūdžio steigėjų, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio seimo narys.
  1989–1990 m. – TSRS liaudies deputatas. Iškėlė Sąjūdis.
  1990–2004 m. – Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narys, 1990–1995 m. – šios tarybos pirmininkas.
  1994–1996 m. – Europos Tarybos Vietos ir regionų valdžių kongreso Strasbūre narys.
  1995–1996 m. – „Litimpeks“ banko Klaipėdos filialo vadovas.
  1996–2000 m. – VII Seimo narys. Seime dirbo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete.
  2000–2001 m. m. – UAB „Itera Lietuva“ atstovas spaudai, UAB „Publicum“ projektų direktorius.
  2002–2004 m. UAB „Hondera“ direktorius.
  1993–2003 m. Lietuvos centro sąjungos narys, 2003–2005 m. – Liberalų ir centro sąjungos narys, nuo 2006 m. – Lietuvos liberalų sąjūdžio narys, nuo 2007 m. – Lietuvos socialdemokratų partijos narys.
  Nuo 1979 m. skaito paskaitas psichologijos temomis įvairiose konferencijose ir simpoziumuose.
  Knygų „Grumingas: nuo aušros iki sutemų“ (Klaipėda, Klaipėdos universiteto leidykla, 1988), „Ružavo vilko ilgesys“ (Klaipėda, „Eglės“ leidykla, 2004), dviejų serijų televizijos filmo „Spalio metamorfozės“ scenarijaus, romano „Po saule keičiasi tik laikas“ autorius.
  Spaudoje publikavo apie 1500 straipsnių (dienraščiuose „Klaipėda“, „Vakarų ekspresas“, „Mažoji Lietuva“, „Vakarinės naujienos“, „Darbininko balsas“, „Šilalės artojas“, „Respublika“, „Lietuvos žinios“ ir kt.).
  2001–2004 m. regioninėje „Balticum“ televizijoje vedė tiesiogines diskusijų laidas „Ant svarstyklių“ ir „Proto aistros“.
  Angažuojasi visuomenės raidos, socialinių poveikių reikšmės žmogaus psichikai srityse.
  Domisi šiuolaikine literatūra, žiniasklaidos įtaka visuomenės sąmonei ir asmens psichikai.
  Pomėgiai – literatūra, sportas, rašymas.
  Moka rusų kalbą.
  Žmona Ramutė – Klaipėdos universiteto docentė.
  Sūnus Sigitas – advokatas, duktė Ieva Broderick gyvena ir dirba Airijoje, Korko mieste.