Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Liudas    JONAITIS

Apygarda: Akmenės - Joniškio (Nr.39)
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija
numeris sąraše: 62

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • 5. Gimimo data 1954-01-29
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Joniškis
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Joniškio miestas
  11. Tautybė Lietuvis (-ė)

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  1961-1972 Joniškio I-oji vidurinė m-la
  1994-1995 Vilniaus Gedimino techn. univers. Edukologijos magistr. 1995
  1972-1977 Lietuvos veterinarijos akademija Veterinarijos gyd. 1977


  13. Kokias užsienio kalbas mokate Rusų, Anglų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Lietuvos socialdemokratų partija

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  Joniškio savivaldybės Tarybos narys, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas 1994 - 2010

  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Joniškio žemės ūkio mokykla, direktorius
  17. Visuomeninė veikla Lietuvos kaimo plėtros profesinio mokymo įstaigų asociacijos prezidentas, Lietuvos žemdirbių švietimo tarybos narys
  18. Pomėgiai Medžioklė, Kelionės, Folkloriniai šokiai, Aplinkos puoselėjimas
  19. Šeiminė padėtis vedęs / ištekėjusi
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Nijolė
  20. Vaikų vardai (pavardės) Vaikas Justinas, Vaikas Viktorija

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Joniškio ROTARY klubo įkūrėjas Tarptautinės informatizavimo akademijos narys korespondentas