Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Nijolė    DIRGINČIENĖ


Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija
numeris sąraše: 51

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • 5. Gimimo data 1957-09-12
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Birštonas
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Šilutė
  11. Tautybė Lietuvis (-ė)

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Magistras Kauno technologijos universitetas Vadyba ir verslo administravimas 2007
  Bakalauras Vilniaus universitetas Socialinins darbuotojas 1998
  Aukštasis Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas Rusų kalbos ir leratūros mokytoja ir auklėjimo darbo metodininkė 1981

  Jei turite, nurodykite mokslo laipsnį Magistras
  13. Kokias užsienio kalbas mokate Anglų, Rusų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Lietuvos socialdemokratų

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  Birštono m. LDT vykdomasis komitetas, atsakinga sekretorė, narė, Vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotoja 1985 - 1990
  Birštono miesto ir savivaldybės tarybos narė 1995 - 2008

  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Birštono savivaldybės taryba, merė
  17. Visuomeninė veikla LSDP Birštono skyriaus pirmininkė
  18. Pomėgiai Literatūra, Turizmas
  19. Šeiminė padėtis vedęs / ištekėjusi
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Jonas Dirginčius
  20. Vaikų vardai (pavardės) Vaikas Justas Dirginčius, Vaikas Tadas Dirginčius

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Nenurodė