Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Laima    KERAITIENĖ


Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija
numeris sąraše: 48

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • 5. Gimimo data 1944-01-01
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Rokiškis
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Skersbalių km., Marijampolės raj.
  11. Tautybė Lietuvis (-ė)

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis Lietuvos Ž.Ū. universitetas m. agronomas 1970
  spec. vidurinis Antalieplų Ž.Ū. technikumas sodin.-daržininkas 1963


  13. Kokias užsienio kalbas mokate Vokiečių, Rusų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Lietuvos socialdemokratų partijos

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  Rokiškio rajono taryba 1995 -

  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Lietuvos Respublikos Seimo administracija, Seimo nario Vytauto Saulio padėjėja- sekretorė
  17. Visuomeninė veikla Lietuvai pagražinti draugijos pirmininkė, VVG narė
  18. Pomėgiai Literatūra, Kelionės, Aplinkos tvarkymas- apželdinimas
  19. Šeiminė padėtis vedęs / ištekėjusi
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Antanas
  20. Vaikų vardai (pavardės) Vaikas Ligitas, Vaikas Giedrius

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Nenurodė