Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Povilas    VADOPOLAS

Apygarda: Vakarinė (Nr.27)
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija
numeris sąraše: 46

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • 5. Gimimo data 1945-07-25
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Panevėžys
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Taip
  Tuo atveju, jei bent į vieną 9 punkto klausimą atsakėte “Taip” ir norite papildomai apie tai paaiškinti, paaiškinimą įrašykite čia:
  1974 m. rugsėjo 23 d. prieš išvykstant į užsienį buvau areštuotas, nes valdžia sužinojo, kad ten noriu pasilikti. 1976 m. gegužės 20 d. Leningrado sr. teismas pagal sufabrikuotą bylą nuteisė už nusikaltimą, kurio nepadariau.

  10. Gimimo vieta Aukštuolių km., Krinčino seniūnija, Pasvalio raj.
  11. Tautybė Lietuvis (-ė)

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis Sankt Peterburgo Šiaurės Vakarų neakivaizdinis politechnikos institutas Radijo inžinierius 1998
  Vidurinis Pasvalio vidurinė vakarinė mokykla 1964


  13. Kokias užsienio kalbas mokate Rusų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Lietuvos socialdemokratų partijos

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  Panevėžio miesto savivaldybės taryba 2000 - 2002
  Panevėžio miesto savivaldybės taryba 2002 - 2007
  Panevėžio miesto savivaldybės taryba 2007 - 2011

  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Panevėžio miesto savivaldybė, miesto meras
  17. Visuomeninė veikla Propaguoju netradicinę liaudies mediciną ir sveiką gyvenimo būdą. Esu kelių visuomeninių klubų narys.
  18. Pomėgiai Videofilmų kūryba, Fotografija, Knygų skaitymas, Kelionės
  19. Šeiminė padėtis Išsiskyręs(-usi)
  20. Vaikų vardai (pavardės) Vaikas Robertas

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Nenurodė