Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Romas    ADOMAVIČIUS

Apygarda: Lazdynų (Nr.9)
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija
numeris sąraše: 39

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Deklaruojantysis asmuo: Romas ADOMAVIČIUS
  Darbovietė ir pareigos valstybinėje tarnyboje: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys
  Kitos darbovietės, pareigos: UAB „Transtrado“, generalinis direktorius, UAB „Merwal“ direktorius

  Deklaruojančiojo asmens sutuoktinis (partneris):
  Vardas: Informacija nepateikta
  Pavardė: Informacija nepateikta
  Darbovietė (-ės), pareigos: Informacija nepateikta
  III. Pajamos
  Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) gaunamų (ir praėjusiais kalendoriniais metais gautų) pajamų šaltiniai. Pajamų gavimo šaltiniai deklaruojami, jeigu iš vieno pajamų gavimo šaltinio gautų pajamų suma per kalendorinius metus didesnė negu 10 MGL (minimalus gyvenimo lygis):
  Tipas Pajamų šaltinio pavadinimas
  Kitos pajamos Vilniaus miesto savivaldybė
  Su darbo santykiais susijusios pajamos UAB „Transtrado“
  Su darbo santykiais susijusios pajamos UAB „Merwval“

  IV. Vertybiniai popieriai
  Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) vertybiniai popieriai:
  Tipas Juridinio asmens pavadinimas
  Akcijos UAB „Mercatus“
  Akcijos UAB „Almiga“
  Akcijos UAB „Transtrado“
  Akcijos UAB „Merwval“

  V. Turtinės prievolės
  Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turtinės prievolės bei jų įvykdymą užtikrinantys galiojantys įsipareigojimai, jeigu vieno įsipareigojimo suma didesnė negu 10 MGL:
  Tipas Juridinio asmens pavadinimas Įsipareigojimo data
  Suteikta paskola UAB „Merwval“ 2001

  VI. Individualios įmonės (kitos organizacijos ir įstaigos)
  Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) individualios įmonės, kitos organizacijos ar įstaigos, kurių savininkas, steigėjas ar dalininkas yra deklaruojantysis asmuo ir jo sutuoktinis (partneris):
  Tipas Pavadinimas Pagrindinės veiklos
  Individuali įmonė UAB „Mercatus“ Komercija
  Individuali įmonė UAB „Almiga“ Komercija
  Kita įsteigta (steigiama) organizacija ar įstaiga UAB „Merwval“ Tarptautinis krovinių gabenimas
  Kita įsteigta (steigiama) organizacija ar įstaiga UAB „Transtrado“ Tarptautinis krovinių gabenimas