Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Jonas    JAGMINAS

Apygarda: Plungės - Rietavo (Nr.35)
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija
numeris sąraše: 29

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas  II turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • 5. Gimimo data 1949-06-20
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Vilnius
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Tytuvėnai, Kelmės raj.
  11. Tautybė Lietuvis (-ė)

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis Lietuvos žemės ūkio akademija Mokslinis agronomas 1979
  Aukštesnysis Smalininkų žemės ūkio mechanizacijos technikumas Technikas mechanikas 1972
  Vidurinis Tytuvėnų darbo jaunimo vidurinė vakarinė mokykla 1967

  Jei turite, nurodykite mokslo laipsnį Agrarinių mokslų daktaras
  13. Kokias užsienio kalbas mokate Rusų, Vokiečių
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Nuo 2006-09-14 esu Lietuvos socialdemokratų partijos nariu, nuo 2004-11-15 iki 2006-09-13 buvau Darbo partijos nariu, iki 1990 m. buvau Lietuvos komunistų partijos nariu.

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  LTSR Aukščiausiosios Tarybos deputatas 1988 - 1990
  LTSR Ministrų tarybos pirmininko pavaduotojas, agropramoninio komplekso pirmininkas 1989 - 1990
  Lietuvos Respublikos Seimo narys 2004 - 2008

  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Lietuvos Respublikos Seimas, LR Seimo narys
  17. Visuomeninė veikla Vilniaus "Rotary" narys - 2004-2005 klubo prezidentas
  18. Pomėgiai Medžioklė, Muzika, Teatras
  19. Šeiminė padėtis vedęs / ištekėjusi
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Audronė Jagminienė
  20. Vaikų vardai (pavardės) Vaikas Evelina Jagminaitė, Vaikas Darius Jagminas

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Nenurodė