Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Jonas    JURKUS

Apygarda: Mažeikių (Nr.38)
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija
numeris sąraše: 26

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas  II turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • 5. Gimimo data 1954-02-24
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Mažeikiai
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Tauragės raj. Staiginės km.
  11. Tautybė Lietuvis (-ė)

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis Kauno politech. institutas Inžinierius - mechanikas 1988


  13. Kokias užsienio kalbas mokate Rusų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Lietuvos socialdemokratų partijos narys

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  Mažeikių miesto meras 1990 - 1995
  Mažeikių rajono savivaldybės Tarybos narys 1990 - 2000
  Lietuvos Respublikos Seimo narys 2000 - 2004
  Mažeikių rajono savivaldybės Tarybos narys 2004 - 2007

  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos UAB "Mažeikių šilumos tinklai", direktorius - valdybos pirmininkas
  17. Visuomeninė veikla LSDP prezidiumo, Tarybos narys, Mažeikių rajono sk. p-kas; LŠTA Tarybos narys
  18. Pomėgiai Sportas, Darbas sode, Politika
  19. Šeiminė padėtis vedęs / ištekėjusi
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Birutė Jurkienė
  20. Vaikų vardai (pavardės) Vaikas Vilma Olšauskienė, Vaikas Salvinija Lukšienė

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Dabartiniu metu baigiu studijas Šiaulių universitete, ekonomikos magistras