Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Zigmantas Benjaminas    KAZAKEVIČIUS


Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija
numeris sąraše: 108

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Gimė 1942 m. spalio 21 d. Prienų rajono Skriaudžių kaime. Tėvai, Anelė ir Kazys Kazakevičiai, buvo valstiečiai, turėjo 7,28 ha žemės, 1949 m. tapo kolūkiečiais. Mirė 2007 m.
  1949 m. pradėjo lankyti Skriaudžių septynmetę mokyklą, mokslus tęsė Veiverių vidurinėje mokykloje. Baigęs vidurinę mokyklą 1961 m. įstojo į Lietuvos valstybinį kūno kultūros institutą.
  1962–1965 m. atliko karo tarnybą Archangelsko srityje.
  Grįžęs mokslus tęsė Kūno kultūros instituto Pedagoginiame fakultete. Mokydamasis, 1967 m. pradėjo dirbti mokytoju Kauno 1-ojoje vidurinėje mokykloje.
  1968 m. baigė institutą ir liko dirbti toje pačioje mokykloje.
  1970 m. buvo pakviestas dirbti į LLKJS Kauno miesto komiteto mokyklų skyriaus instruktoriumi, o nuo 1970 m. spalio 1 d. pradėjo dirbti LKP Požėlos rajono komiteto lektoriumi konsultantu.
  1973–1975 m. mokėsi Leningrado aukštojoje partinėje mokykloje. 1975 m. pradėjo dirbti LKP Kauno miesto komiteto Politinio švietimo namų vedėju. 1976–1979 m. dirbo LKP Kauno miesto komiteto Mokslo, mokymo ir aukštųjų mokyklų skyriaus vedėju. 1979 m. birželio 27 d. buvo išrinktas Kauno miesto vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotoju, kuruojančiu kultūros, švietimo, profesinio mokymo, mokslo, sveikatos priežiūros, socialinių reikalų, sporto, civilinės metrikacijos ir religinių konfesijų klausimus. Šias pareigas ėjo iki 1988 m. lapkričio 25 d., kai buvo išrinktas LKP Kauno miesto komiteto antruoju sekretoriumi, 1989 m. rugsėjo 29 d. – sekretoriumi.
  1990 m. kovo mėn. perėjo dirbti į Kauno miesto vykdomojo komiteto Komunalinio ūkio valdybos viešbučių trestą valdytojo pavaduotoju. Buvo atleistas 1990 m. lapkričio 30 d., 1991 m. sausio mėn. – priimtas į Kauno televizorių gamyklos Socialinio ir buitinio išvystymo skyrių viršininku, vasario 1 d. tapo socialinės ir buitinės tarnybos viršininku.
  Reorganizavus įmonę 1991 m. gruodžio 1 d. buvo perkeltas į valstybinę komercinę socialinių paslaugų įmonę „SOPA“ generalinio direktoriaus pavaduotoju, direktoriumi socialiniams klausimams. 1992 m. gruodžio 1 d. prijungus įmonę „SOPA“ prie VĮ „Banga“, ėjo tas pačias pareigas, o 1993 m. buvo paskirtas socialinių paslaugų tarnybos viršininku, įmonės personalo direktoriumi.
  1993–1995 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovas Kauno mieste, 1997 m. – Kauno apskrityje.
  1997 m. pradėjo dirbti AB „Grifas“ direktoriumi bendriesiems klausimams.
  1998–2000 m. dirbo UAB „Žaliakalnio viešbutis“ direktoriumi, ėjo AB Lietuvos taupomojo banko Kauno centro skyriaus rinkodaros poskyrio viršininko pareigas.
  2001 m. buvo paskirtas Kauno apskrities viršininko pavaduotoju, o nuo 2003 m. spalio 21 d. – vidaus reikalų viceministru. 2004 m. buvo paskirtas Kauno apskrities viršininku, nuo 2006 m. liepos 26 d. – Kauno apskrities viršininko pavaduotojas.
  Nuo 2001 m. – Lietuvos socialdemokratų partijos narys, buvo LSDP Kauno miesto prezidiumo narys, dabar – tarybos narys.
  Jaunystėje aktyviai sportavo. Buvo Lietuvos akademinio irklavimo rinktinės narys. Aštuonviečių valčių klasėje 1967 m. TSRS pirmenybėse iškovojo antrąją vietą.
  1966–1968 m. buvo Lietuvos ir „Žalgirio“ draugijos pirmenybių nugalėtojas ir prizininkas. Prizines vietas iškovojo Lietuvos aukštųjų mokyklų orientacinio sporto, turizmo, lengvosios atletikos varžybose.
  1961 m. buvo „Nemuno“ draugijos žaidynių, lengvosios atletikos šuolių į aukštį, prizininku.
  Nuo jaunystės laisvalaikį skiria bitininkystei, sodininkystei, dailidės darbams. Daug dėmesio skiria sporto ir masinių kultūros renginių organizavimui, rėmėjų paieškai, metodinei pagalbai rengėjams.
  1965 m. sukūrė šeimą, turi dvi dukteris. Duktė Diana baigė Kauno medicinos universitetą, dirbo gydytoja, nuo 1996 m. gyvena JAV. Duktė Indrė baigė Vilniaus universitetą, dirba vadybininke UAB „Topo centras“, mokosi magistrantūroje Kauno technologijos universitete, gyvena Kaune. Su žmona Valerija išsituokė 2004 m. 2005 m. susituokė su Zita Žilinskiene. Ji šiuo metu dirba Kauno miesto savivaldybės Finansų skyriuje vyriausiąja specialiste.