Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Osvaldas    KUZMICKAS


Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos lenkų rinkimų akcija
numeris sąraše: 131

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Deklaruojantysis asmuo: Osvaldas KUZMICKAS
  Darbovietė ir pareigos valstybinėje tarnyboje: Vilniaus J. Lelevelio vid. mokykla, mokytojas
  Kitos darbovietės, pareigos: Informacija nepateikta

  Deklaruojančiojo asmens sutuoktinis (partneris):
  Vardas: Jolanta
  Pavardė: Kuzmicha
  Darbovietė (-ės), pareigos: Vilniaus Lazdynų vid. mokykla, mokytojo
  II. Turtas
  Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turimas privalomas registruoti nekilnojamasis turtas:
  Tipas Vienetų skaičius Vietovės pavadinimas Įsigijimo būdas
  Butai daugiabučiuose namuose (statomi ar pastatyti) Vilnius Hansa banko paskola

  III. Pajamos
  Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) gaunamų (ir praėjusiais kalendoriniais metais gautų) pajamų šaltiniai. Pajamų gavimo šaltiniai deklaruojami, jeigu iš vieno pajamų gavimo šaltinio gautų pajamų suma per kalendorinius metus didesnė negu 10 MGL (minimalus gyvenimo lygis):
  Tipas Pajamų šaltinio pavadinimas
  Su darbo santykiais susijusios pajamos Vilniaus J. Lelevelio vid. mokykla
  Su darbo santykiais susijusios pajamos Vilniaus Lazdynų vid. mokykla

  V. Turtinės prievolės
  Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turtinės prievolės bei jų įvykdymą užtikrinantys galiojantys įsipareigojimai, jeigu vieno įsipareigojimo suma didesnė negu 10 MGL:
  Tipas Juridinio asmens pavadinimas Įsipareigojimo data
  Gauta paskola Hansa Bankas 2007