Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Henrik    TOMAŠEVIČ


Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos lenkų rinkimų akcija
numeris sąraše: 119

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • 5. Gimimo data 1975-09-10
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Jašiūnų mstl.
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Jasiūnų gl. sd. km., Šalčininkų r-as
  11. Tautybė Lenkas (-ė)

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis Lietuvos kūno kultūros institutas Kūno kultūros dėstytojas 1996


  13. Kokias užsienio kalbas mokate Vokiečių, Rusų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) LLRA

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  Šalčininkų raj. sav. taryba, narys 2007 - 2011

  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos H. Tomaševič medžio apdirbimo įmonė, Savininkas
  17. Visuomeninė veikla Nenurodė
  18. Pomėgiai Aktyvus laisvalaikis, Muzika, gr. literatūra
  19. Šeiminė padėtis vedęs / ištekėjusi
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Violeta
  20. Vaikų vardai (pavardės) Vaikas Glorija, Vaikas Aurelija

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Nenurodė