Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Česlava    KOVALIAUSKIENĖ


Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos lenkų rinkimų akcija
numeris sąraše: 108

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Deklaruojantysis asmuo: Česlava KOVALIAUSKIENĖ
  Darbovietė ir pareigos valstybinėje tarnyboje: Vilniaus I.I. Kraševskio vidurinė mokykla, mokytoja
  Kitos darbovietės, pareigos: Vilniaus "Vilnios" pagrindinė mokykla, mokytoja

  Deklaruojančiojo asmens sutuoktinis (partneris):
  Vardas: Informacija nepateikta
  Pavardė: Informacija nepateikta
  Darbovietė (-ės), pareigos: Informacija nepateikta
  II. Turtas
  Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turimas privalomas registruoti nekilnojamasis turtas:
  Tipas Vienetų skaičius Vietovės pavadinimas Įsigijimo būdas
  Gyvenamieji namai ar namų dalys, sodo nameliai (statomi ar pastatyti) Vilnius paveldėtas
  Kiti statiniai ar patalpos (statomi ar pastatyti) Vilnius paveldėtas
  Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai Vilniaus raj. paveldėtas

  III. Pajamos
  Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) gaunamų (ir praėjusiais kalendoriniais metais gautų) pajamų šaltiniai. Pajamų gavimo šaltiniai deklaruojami, jeigu iš vieno pajamų gavimo šaltinio gautų pajamų suma per kalendorinius metus didesnė negu 10 MGL (minimalus gyvenimo lygis):
  Tipas Pajamų šaltinio pavadinimas
  Su darbo santykiais susijusios pajamos Vilniaus I.I. Kraševskio vidurinė mokykla
  Su darbo santykiais susijusios pajamos AB "Markučių mozaika"
  Su darbo santykiais susijusios pajamos Vilniaus "Vilnios" pagrindinė mokykla

  IX. Narystė, pareigos ir ryšiai su įmonėmis, įstaigomis, bendrijomis, fondais ar asociacijomis (taip pat ir tarptautinėmis)
  Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) narystė, pareigos ir ryšiai su įmonėmis, įstaigomis, bendrijomis, fondais ar asociacijomis (taip pat ir tarptautinėmis), išskyrus narystę politinėse partijose:
  Tipas Organizacijos pavadinimas Narystė, pareigos ar ryšiai
  Pareigos ar ryšiai Lietuvos Lenkų Sąjunga narys