Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Tadeuš    PIURKO


Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos lenkų rinkimų akcija
numeris sąraše: 102

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Deklaruojantysis asmuo: Tadeuš PIURKO
  Darbovietė ir pareigos valstybinėje tarnyboje: Informacija nepateikta
  Kitos darbovietės, pareigos: Vilniaus raj. ŽŪB "Tarakonys", direktorius

  Deklaruojančiojo asmens sutuoktinis (partneris):
  Vardas: Informacija nepateikta
  Pavardė: Informacija nepateikta
  Darbovietė (-ės), pareigos: Informacija nepateikta
  II. Turtas
  Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turimas privalomas registruoti nekilnojamasis turtas:
  Tipas Vienetų skaičius Vietovės pavadinimas Įsigijimo būdas
  Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai Vilniaus raj. pirktas

  III. Pajamos
  Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) gaunamų (ir praėjusiais kalendoriniais metais gautų) pajamų šaltiniai. Pajamų gavimo šaltiniai deklaruojami, jeigu iš vieno pajamų gavimo šaltinio gautų pajamų suma per kalendorinius metus didesnė negu 10 MGL (minimalus gyvenimo lygis):
  Tipas Pajamų šaltinio pavadinimas
  Su darbo santykiais susijusios pajamos Vilniaus raj. ŽŪB "Tarakonys"