Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Irina    MICHALKEVIČIENĖ


Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos lenkų rinkimų akcija
numeris sąraše: 96

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • 5. Gimimo data 1975-10-21
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Šalčininkai
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Krakūnų km. Šalčininkų r.
  11. Tautybė Lenkas (-ė)

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštesnysis Vilniaus aukštesnioji pedagogikos mokykla Ikimokyklinių įstaigų auklėtoja 1995


  13. Kokias užsienio kalbas mokate Rusų, Lenkų, Vokiečių
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Lietuvos lenkų rinkimų akcija
  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Šalčininkų rajono apylinkės teismas, raštinės darbuotoja
  17. Visuomeninė veikla Nenurodė
  18. Pomėgiai Knygos, Psichologija, Filosofija, Muzika
  19. Šeiminė padėtis vedęs / ištekėjusi
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Pavelas Michalkevičius
  20. Vaikų vardai (pavardės) Vaikas Erika Michalkevičiūtė, Vaikas Ernestas Michalkevičius

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Nenurodė